Niezapłacona rata za OC – czy to koniec ochrony?

Wielu kierowców opłaca OC za samochód w dwóch ratach, niekiedy dzielą składkę na więcej części. Z nadmiaru obowiązków może zdarzyć się im zapomnieć o terminie płatności. Czy ubezpieczenie OC jest ważne, mimo niezapłaconej raty? Jakie są konsekwencje kiedy kolejna rata polisy nie została przez nas opłacona? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie | Superpolisa | OC i AC | Rata

Nieopłacona rata – czy mimo to OC jest nadal ważne? 

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC. Taka polisa zazwyczaj zawierana jest na 12 miesięcy. Jednak całej składki nie trzeba płacić od razu, często kierowcy korzystają z możliwości rozłożenia płatności za OC na raty. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy i opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty.

W myśl ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nieopłacenie drugiej lub kolejnej raty składki w terminie nie może skutkować zawieszeniem, czy ustaniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Nie jest to również wystarczający powód do rozwiązania umowy ubezpieczenia. Oznacza to, że nawet jeśli kierowca spóźni się z wpłatą kolejnej raty za OC, ubezpieczyciel nadal będzie odpowiadał za spowodowane przez niego szkody.

Sankcje za nieopłaconą ratę ubezpieczenia OC

Trzeba jednak pamiętać o dwóch bardzo istotnych sankcjach za brak terminowej płatności raty OC. Po pierwsze, ubezpieczyciel wystosuje roszczenie o zapłatę zaległej należności wraz z odsetkami za okres spóźnienia. Może także przekazać windykację do firm specjalizujących się w ściąganiu należności oraz umieścić informację o zaległości np. w Krajowym Rejestrze Dłużników. Po drugie, przez nieopłacenie rat w terminie trwania ubezpieczenia, umowa OC nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres. Oznacza to, że jeśli kierowca w porę nie kupi nowej polisy, to pojazd będzie nieubezpieczony, co wiąże się z karą a brak OC.