Jakie prawa ma współwłaściciel samochodu?

Współwłasność auta to sytuacja, w którym własność pojazdu przysługuje kilku osobom. W praktyce dopisanie do dowodu rejestracyjnego drugiej osoby bardzo często wiąże się z chęcią obniżenia wysokości składki za OC. Należy jednak pamiętać, że gdy jeden z współwłaścicieli spowoduje wypadek, zniżki zostaną potrącone wszystkim wpisanym w dokumencie właścicielom. To jednak nie jedyne komplikacje. Jakie prawa i obowiązki ma współwłaściciel pojazdu?FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie | Superpolisa | OC i AC | Współwłaściciel samochodu

Czy współwłaściciel może sprzedać samochód?

Sprzedaż wspólnego samochodu jest nieco bardziej skomplikowana, od zbycia pojazdu, który należy tylko do jednej osoby. Jeśli jesteśmy współwłaścicielem auta, nie możemy samodzielnie go sprzedać bez wiedzy i zgody pozostałych właścicieli. Umowa o sprzedaży pojazdu podpisana jedynie przez jednego z współwłaścicieli w światle prawa oznacza sprzedaż udziału we współwłasności, a nie całego auta. Nie można więc sprzedać udziałów drugiego właściciela bez jego wiedzy i odpowiedniego pełnomocnictwa.

Aby skutecznie sprzedać cały pojazd, a nie jedynie udziały we własności, stosowna umowa musi zostać zawarta przez wszystkich współwłaścicieli.

Czy na umowie kupna-sprzedaży samochodu musi być współwłaściciel?

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu objętego współwłasnością będzie się nieznacznie różnić od standardowego dokumentu. Wzór takiej umowy zawiera miejsce, w którym powinny się znaleźć dane dwóch lub więcej osób będących współwłaścicielami. Wszyscy właściciele muszą także podpisać się pod umową.

Warto jednak wiedzieć, że w przypadku współwłasności małżeńskiej auto może zostać sprzedane przez jednego z małżonków. W tym przypadku zgoda drugiego właściciela nie jest konieczna, lecz może on wyrazić swój sprzeciw docierając z taką informacją do potencjalnego nabywcy przed zawarciem umowy.

Czy współwłaściciel może ubezpieczyć samochód?

W myśl zapisów prawa współwłaściciele zobowiązani są do ponoszenia ciężarów związanych z ubezpieczeniem pojazdu, szczególnie obowiązkowym ubezpieczeniem OC. W praktyce jednak taką polisę kupić może zarówno właściciel, jaki i jeden ze współwłaścicieli auta. Warto również pamiętać, że OC przypisane jest do pojazdu, czyli zapewnia rekompensatę za szkody wyrządzone przez dowolnego kierującego.

Czy może on zarejestrować samochód?

Jeśli pojazd jest współwłasnością kilku osób, a wniosek o jego rejestrację składa tylko jedna z nich, to w myśl prawa nie powinno być problemów z otrzymaniem dokumentu. W takiej sytuacji właściwy organ administracyjny jest zobowiązany do dokonania rejestracji auta i powiadomienia o tym fakcie jego pozostałych współwłaścicieli. Aby uniknąć zbędnych trudności warto jednak wcześniej postarać się o odpowiednie pełnomocnictwo wszystkich właścicieli.

Uwaga: Na rejestrację pojazdu masz 30 dni od dnia jego nabycia. Przed rejestracją koniecznie trzeba zadbać o ubezpieczenie OC. Auto bez ważnego OC nie może poruszać się po drogach.

Czy może wyrejestrować samochód?

Czy do wyrejestrowania samochodu potrzebny jest współwłaściciel? To pytanie, które często zadają sobie osoby, które są jednym z posiadaczy auta. W tym przypadku – podobnie, jak w sytuacji rejestracji pojazdu – w wydziale komunikacji stosownego urzędu pojawić się może tylko jeden z współwłaścicieli. Aby bez problemów dopełnić wszystkich formalności, należy wcześniej przygotować odpowiednie pełnomocnictwo pozostałych współwłaścicieli.