Jak BLS zmienia OC?

System bezpośredniej likwidacji szkód działający na wspólnych dla wszystkich towarzystw zasadach to jeden z najważniejszych projektów rynku ubezpieczeniowego w ostatnich latach. Nowa metoda postępowania po szkodzie znacznie ułatwia proces ubiegania się o odszkodowanie i ma wpływ na poprawę jakości obsługi. Jak BLS zmienia OC i co z tego wynika dla kierowców?

Praktyczne działanie systemu BLS

BLS to skrót od bezpośredniej likwidacji szkód. W praktyce system ten polega na uproszczeniu procedur zgłaszania szkody w momencie kolizji drogowej. Dzięki nowej metodzie wypłatą odszkodowania lub naprawą zniszczonego w wyniku wypadku samochodu, zajmuje się towarzystwo ubezpieczeń, w którym poszkodowany zakupił OC. Następnie firma sama występuje do ubezpieczyciela sprawcy szkody i odzyskuje wypłaconą kwotę. Dla poszkodowanych kierowców jest to znacznie korzystniejsze rozwiązania, gdyż zyskują oni sprawną wypłatę odszkodowania, które pozwoli na pokrycie wszystkich strat. BLS zmienia OC ponieważ wpływa również na poprawę jakości obsługi, gdyż ubezpieczyciele zajmują się obsługą likwidacji szkód własnych, a nie cudzych klientów.

Czy BLS wpływa na cenę OC

Co najważniejsze, bezpośrednią likwidację szkód otrzymamy za darmo. BLS jest to usługa wliczona w standardową cenę OC samochodu. Niesie ona za sobą wiele korzyści, przede wszystkim komfort, ale też zadowolenie klientów, którzy mogą świadomie wybierać towarzystwo ubezpieczeń, które zaopiekuje się nimi w sytuacji gdy zostaną poszkodowani w kolizji drogowej. W ramach posiadania systemu BLS, można liczyć nie tylko na naprawę pojazdu, ale również na pokrycie kosztów konieczności parkowania pojazdu na strzeżonym parkingu, holowania, czy wykonaniem dodatkowych badań technicznych. Kierowcy korzystający z systemu bezpośredniej likwidacji szkód otrzymają również samochód zastępczy na czas naprawy uszkodzonego pojazdu.

Czego nie obejmuje BLS

Choć BLS obejmuje zdecydowaną większość zdarzeń drogowych, niektórych szkód nie można zgłaszać przy pomocy tego systemu. Według tradycyjnej metody odbywa się likwidacja szkód osobowych powstałych w wypadkach komunikacyjnych, zdarzeń, które nie miały miejsca w Polsce, polegających na zderzeniu więcej niż dwóch pojazdów lub gdy szkoda zostanie wyceniona na więcej niż 30 tys. złotych.