Ubezpieczenie na wakacje w tropikach

Wakacje na końcu świata to przygoda, którą warto przeżyć. Jednak im bardziej egzotyczny cel podróży, tym więcej spraw do załatwienia przed wyjazdem. Aby z wakacji w tropikalnych krajach zostały tylko miłe wspomnienia, trzeba dobrze się do nich przygotować. Jednym z ważniejszych obowiązków jest zadbanie o bezpieczeństwo. Najbardziej skutecznym sposobem jest odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Jaki wariant polisy wybrać na wakacje w tropikach?

Ubezpieczenie turystyczne na tropikalne wakacje

Przed wyjazdem na egzotyczne wakacje – niezależnie od tego, czy zorganizowane przez biuro podróży, czy na własną rękę – trzeba zadbać o odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Ubezpieczenie podróżne może się okazać nieocenione, gdy turyście przyjdzie skorzystać z miejscowej opieki medycznej. O ile podczas pobytu w krajach europejskich możemy liczyć na wsparcie publicznych placówek zdrowia – pod warunkiem posiadania ubezpieczenia w NFZ i wyrobienia karty EKUZ – o tyle podczas wyprawy do Afryki czy Azji koszty opieki medycznej turyści muszą pokryć z własnej kieszeni. Przed taką koniecznością można zabezpieczyć się posiadając kompleksową polisę turystyczną.

Konieczna kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa

Podróż do egzotycznych krajów wymaga gruntownego przygotowania w kwestii dopasowania zakresu ubezpieczenia do zagrożeń występujących w danym rejonie. Polisa powinna zagwarantować ubezpieczenie kosztów leczenia, a w razie potrzeby także transport medyczny do Polski i dalszą hospitalizację na terenie kraju. Dlatego też ważne jest dopasowanie sumy ubezpieczenia zależnie od kierunku podróży.

Przed zakupem polisy należy zapoznać się z podanymi przez MSZ informacjami na temat kosztów leczenia w danym państwie i na tej podstawie określić kwoty, na jakie powinniśmy się ubezpieczyć.

Polisa uwzględniająca choroby tropikalne

Pobyt w egzotycznym kraju często wiąże się z ryzykiem zachorowania na niespotykane w naszych szerokościach geograficznych choroby. Dlatego jeżeli decydujemy się na wyjazd do krajów o wysokiej częstotliwości zarażenia chorobami tropikalnymi, koniecznie trzeba wybrać polisę turystyczną zawierającą taką ochronę. To bardzo ważne, ponieważ standardowa polisa nie pokryje kosztów leczenia i hospitalizacji wynikających z zarażenia chorobą tropikalną. Jednak część ubezpieczycieli za dodatkową opłatą jest skłonna rozszerzyć ochronę o to ryzyko.