Kto ubezpiecza mieszkanie – najemca czy właściciel?

Ubezpieczenie nieruchomości w Polsce jest dobrowolne dlatego nie zawsze znajduje się ono na liście priorytetów zarówno najemców jak i właścicieli mieszkań. Zanim jednak wprowadzisz się do wynajmowanego mieszkania, porozmawiaj z jego właścicielem o kwestiach ubezpieczeniowych i ustal, kto pokryje ewentualne szkody. Natomiast jeśli wynajmujesz komuś mieszkanie pamiętaj, że ryzyko powstania szkód jest dużo większe, niż gdybyś sam w nim przebywał. W poniższym tekście tłumaczymy, jakie ubezpieczenie przyda się najemcy, a jakie właścicielowi nieruchomości.

Jakie ubezpieczenie dla właściciela mieszkania?

Choć ubezpieczenie mieszkania jest nieobowiązkowe, w wielu sytuacjach może się okazać nieocenione. Szczególnie często przekonują się o tym właściciele nieruchomości, w których lokatorami są studenci. W przypadku wynajmowanego mieszkania osoba, która jest jego właścicielem, może zdecydować się na ubezpieczenie murów i jego wyposażenia na wypadek pożaru, wybuchu i innych zdarzeń losowych. Pamiętajmy, że do nieszczęśliwych zdarzeń może dojść na skutek czynników niezależnych od osób wynajmujących mieszkanie. Co więcej, jeśli właściciel posiada polisę będzie mógł ubiegać się o rekompensatę za szkody bez konieczności dochodzenia roszczeń bezpośrednio od lokatorów lub z ich polisy OC w życiu prywatnym. Dodatkowo właściciel mieszania zdecydować się może także na rozszerzenie polisy o pakiet zabezpieczający sprzęt i mienie ruchome, które stanowi wyposażenie mieszkania, od ryzyka kradzieży z włamaniem lub dewastacji.

Jakie ubezpieczenie dla najemcy?

Lokator decydujący się na ubezpieczenie powinien przede wszystkim zadbać o ochronę własnych dóbr. Dobrym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie wyposażenia od zdarzeń losowych, kradzieży i włamania.  Zakres polisy ubezpieczeniowej powinien objąć ochroną stałe elementy nieruchomości, które najemca sam zamontował w wynajętym mieszkaniu oraz należące do niego rzeczy ruchome takie jak sprzęt gospodarstwa domowego, meble czy sprzęt elektroniczny. Wynajmując mieszkanie warto także wziąć pod uwagę zakup ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, które będzie zabezpieczeniem na wypadek ewentualnych zniszczeń spowodowanych w mieniu osób trzecich, które powstaną w wyniku użytkowania przez nas mieszkania. Posiadając taki pakiet nie trzeba się martwić pokryciem szkód wynikających chociażby z zalania mieszkania sąsiadów.