Co grozi za brak dowodu rejestracyjnego podczas kontroli?

Jazda samochodem bez dokumentów przydarza się nawet najbardziej doświadczonym kierowcom. Nie każdy jednak osobiście przekonał się o konsekwencjach takiego postępowania. Co grozi za brak dowodu przy kontroli drogówki? Jaki mandat i ile punktów karnych za brak dokumentów może otrzymać kierowca? 

Wszyscy bez wyjątku kierowcy mają obowiązek posiadania przy sobie oraz w przypadku kontroli uprawnionego organu okazania takich dokumentów jak prawo jazdy, zaświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia OC oraz dowód rejestracyjny. Jazda bez któregoś z tych dokumentów z punktu widzenia prawa traktowana jest jako wykroczenie. Brak dowodu przy kontroli może spowodować nałożenie na kierowcę kary finansowej.

Sprawdź, czym skutkuje jazda bez dowodu rejestracyjnego.

Mandat za brak dowodu rejestracyjnego

Prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, bez posiadania przy sobie wymaganych dokumentów, grozi mandatem lub naganą. Kara finansowa za brak dowodu rejestracyjnego wynosi 50 zł. Warto wiedzieć również, że taryfikator nie przewiduje punktów za to wykroczenie. Nagana natomiast jest najłagodniejszą z kar i ma raczej wymiar moralny, wiąże się jedynie z pouczeniem przez funkcjonariusza.

Na pobłażliwe traktowanie możemy liczyć, jeżeli wyjątkowo zapomnieliśmy dokumentów, a kontrolujący policjant dojdzie do wniosku, że to zachowanie nie powtórzy się w przyszłości. Dlatego warto zawsze zapewnić kontrolującego, że jest to sytuacja incydentalna. Mamy wtedy szanse na mniej dotkliwe konsekwencje braku dowodu rejestracyjnego.

Trzeba mieć świadomość, że policja stwierdzając brak dowodu podczas kontroli, podejmie czynności mające na celu sprawdzenie, czy pojazd nie jest kradziony.

Brak pozostałych dokumentów

Co grozi za brak ważnego przeglądu technicznego i pozostałych dokumentów? W przypadku, gdy kierowca nie posiada również innych wymaganych prawem dokumentów, musi się liczyć z mandatem w wysokości 50 zł za brak każdego z nich. Maksymalnie kara grzywny opiewać może na kwotę 250 zł.