Czy pożar auta podlega ochronie AC?

Płomienie są w stanie w ciągu kilku minut zamienić samochód w bezużyteczny wrak. Takiego starcia z żywiołem obawia się wielu kierowców. Wyjaśniamy, czy w takiej sytuacji wystarczy ubezpieczenie AC i czy obejmuje ono naprawę szkód w wyniku pożaru auta.

Pożar samochodu podlega ochronie AC

Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które chroni samochód przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku wypadków i zdarzeń losowych. AC obejmuje swoją ochroną także szkody powstałe w wyniku pożaru i wybuchu. Oczywiście to, co dokładnie obejmuje autocasco, zależy od warunków, jakie oferuje zakład ubezpieczeń, dlatego niezwykle ważne jest dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia jeszcze przed podpisaniem umowy. W dokumencie tym znajduje się szczegółowy opis sytuacji, w których ubezpieczyciel będzie zobowiązany wypłacić odszkodowanie z ubezpieczenia AC.

Odszkodowanie z AC za pożar samochodu

Choć w ramach podstawowego pakietu ubezpieczenia AC zazwyczaj pojazd objęty jest ochroną na wypadek zdarzeń losowych, takich jak pożar, to trzeba mieć świadomość, że część okoliczności sprzyjających powstaniu szkody może spowodować odmowę wypłaty odszkodowania. Każdy ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) podaje także katalog okoliczności, w których nie ponosi odpowiedzialności za szkodę.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu pożaru kiedy:

  • jego powodem jest zwarcie instalacji elektrycznej,
  • wynika z wady wykonania pojazdu,
  • pochodzi z wnętrza samochodu,
  • jego powodem jest niewłaściwe serwisowanie,
  • powstał w wyniku rażącego niedbalstwa właściciela.

Oznacza to, że jeśli przyczyną ognia jest awaria pojazdu to takie zdarzenie na ogół będzie wyłączane spod ochrony ubezpieczeniowej. Aby mieć jednak pewność w tej sprawie należy skontaktować się ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym.