Ubezpieczenie domu i mieszkania

Ubezpieczenie mieszkaniowe to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony. Dzięki niemu właściciel domu lub mieszkania może chronić się przed stratami poniesionymi w wyniku działania zdarzeń losowych, m.in. pożaru, powodzi czy silnego wiatru. Polisa pozwala także chronić majątek na wypadek szkód powstałych w wyniku zalania przez osoby trzecie czy kradzieży z włamaniem.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia mieszkania

Towarzystwa Ubezpieczeniowe zazwyczaj oferują wykupienie polisy na nieruchomość na okres 12-tu miesięcy. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy np. sprzedajemy mieszkanie albo znaleźliśmy lepszą ofertę ubezpieczeniową. Co w takiej sytuacji? Czy można dokonać wypowiedzenia ubezpieczenia mieszkania? Zapraszamy do lektury poradnika na ten temat. Czy trzeba wypowiedzieć ubezpieczenie mieszkania? Ubezpieczenie nieruchomości to umowa na czas określony. Nowa […]
Czytaj wiecej...

Co wpływa na wysokość składki za polisę mieszkaniową?

Decydując się na ubezpieczenie mieszkania często określamy cenę, jaką jesteśmy w stanie zapłacić za polisę i zadawalamy się ofertą, która spełnia to kryterium. To błąd. W przypadku wszystkich ubezpieczeń dobrowolnych, w tym także ubezpieczenia mieszkania, podejmując decyzję o zakupie należy kierować się nie tylko ceną, ale także zakresem polis. W tym poradniku wyjaśniamy, co wpływa […]
Czytaj wiecej...

Ubezpieczenie mieszkania i domu pod kredyt z cesją na bank

Wykupienie ubezpieczenia jest jednym z wymogów niezbędnych do otrzymania kredytu hipotecznego. Taka polisa stanowi zabezpieczenie zarówno dla przyszłego właściciela nieruchomości, jak i dla banku, które finansuje zakup. W tym poradniku poruszamy temat „ubezpieczenie mieszkania a kredyt hipoteczny” i wyjaśniamy czym jest cesja i komu przysługuje odszkodowanie w przypadku ubezpieczenia mieszkania pod kredyt. Ubezpieczenie mieszkania pod […]
Czytaj wiecej...

Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania – za pośrednictwem banku czy u ubezpieczyciela?

W sytuacji, gdy ubezpieczenie mieszkania stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego, nie musimy ulegać sugestii banku i decydować się na zaproponowaną ofertę. Szczególnie, że często nie jest ona najlepszą z dostępnych na rynku. Sprawdź, co możesz zyskać, decydując się za zakup ubezpieczenia, które odpowiada Twoim wymaganiom. Kupno mieszkania to poważna decyzja, podobnie jest z jego ubezpieczeniem. Bywa, […]
Czytaj wiecej...

Ubezpieczenie murów - czy taka ochrona wystarczy?

Polisę mieszkaniową kupujemy z różnych powodów – czasem jest to dobrowolny wybór właściciela, a czasem wymóg nakładany przez bank, który udziela kredytu hipotecznego. W tym drugim przypadku zwykle kredytobiorca decyduje się jedynie na obowiązkowe ubezpieczenie murów. Jednak bez względu na powód decyzji o zakupie polisy, najważniejsze jest, aby jakość ochrony szła w parze z ceną. […]
Czytaj wiecej...

Jak dobrać zakres ubezpieczenia mieszkania lub domu?

Obecnie ubezpieczyć można niemal wszystko – ściany budynku, drzwi i okna, wyposażenie, ubrania, a także kolekcje np. znaczków. Jednak nie zawsze decydujemy się na tak obszerny zakres ochrony, zazwyczaj ze względu na koszty. Rezygnując z niektórych elementów polisy trzeba zadbać, aby jej cena szła w parze z jakością ochrony. Jak więc dopasować zakres ubezpieczenia mieszkania […]
Czytaj wiecej...

Zakres ochrony

Ubezpieczenie mieszkaniowe to dobrowolne zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Oprócz samego domu lub mieszkania w budynku wielorodzinnym, przedmiotem ubezpieczenia mogą zostać tzw. ruchomości domowe, czyli przedmioty znajdujące się wewnątrz, m.in. meble, odzież czy sprzęt elektroniczny. Dodatkowym elementem polisy może być także ochrona odpowiedzialności cywilnej mieszkańców oraz szeroki zakres usług assistance domowego.     Uwaga! […]
Czytaj wiecej...

Co to jest niedoubezpieczenie i doubezpieczenie?

Kupując ubezpieczenie samodzielnie podaje się wartość chronionej nieruchomości lub pojazdu. Czasem jednak zdarza się, że wartość ta nie odpowiada rzeczywistej wartości. Mamy wówczas do czynienia z niedoubezpieczeniem lub nadubezpieczeniem. Co to jest i kiedy występuje niedoubezpieczenie? Wraz ze wzrostem wartości ubezpieczanego majątku, wzrasta też składka. Nie należy jednak podawać zbyt niskiej wartości, aby nie dopuścić […]
Czytaj wiecej...

Ubezpieczenia przedmiotów o szczególnej wartości.

Przedmioty o szczególnej wartości, również kolekcjonerskiej (zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, kolekcje broni i innych przedmiotów, cenne obrazy, kamienie szlachetne, rzeźby, świeczniki, cenne zbiory bibliofilskie, stara biżuteria i inne cenne wyroby, srebrne zastawy, sztućce, markowa porcelana, etc ) mogą być ubezpieczane z tym, że zazwyczaj na odrębnych od standardowych warunkach. Są to tzw. warunki szczególne lub ponad […]
Czytaj wiecej...

Wybór rodzaju ubezpieczenia . Co to są ogólne warunki ubezpieczenia?

Decydując się na zakup ubezpieczenia musimy pamiętać, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej jest różny w zależności od wybranego przez nas ubezpieczenia. Dokładna informacja na ten temat zawarta jest w umowie – ogólnych warunkach ubezpieczenia w skrócie zwanych o.w.u. Ogólne warunki ubezpieczenia określają przedmiot i zakres ubezpieczenia, a więc co ubezpieczamy, od czego i w jakim zakresie.Określają […]
Czytaj wiecej...

Franszyzy i udziały własne. Czy mają wpływ na wysokość odszkodowania?

Franszyzy i udziały własne to kwotowe lub procentowe ograniczenia w wypłacanych odszkodowaniach. Wyróżniamy dwa ich rodzaje tj. franszyzy integralne i franszyzy redukcyjne, czyli udziały własne w szkodzie. Franszyzy integralne charakteryzują się tym, że zakład ubezpieczeń nie uruchamia ubezpieczenia przy szkodach do określonej wysokości. Zwykle franszyzy integralne określane są kwotowo na dosyć niskim poziomie np. równowartości […]
Czytaj wiecej...

Rozszerzenie umowy ubezpieczenia.

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej może dotyczyć mienia ruchomegoznajdującego się wewnątrz ubezpieczonych pomieszczeń. Zasadą jest ubezpieczenie mienia ruchomego na tzw. sumy stałe. Oznacza to przyjęcie jego wartości do umowy jako suma ubezpieczenia, tj. górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Rzadziej stosowane jest ubezpieczenie na tzw. pierwsze ryzyko. Suma ubezpieczenia jest także wartością stałą, ale określoną przez ubezpieczającego jako wysokość […]
Czytaj wiecej...

Czym jest ubezpieczenie mieszkań i domów?

Ubezpieczenie mieszkaniowe – tak samo jak ubezpieczenie domu –  jest ubezpieczeniem dobrowolnym skierowanym do osób fizycznych posiadających określone prawo majątkowe do ubezpieczanej nieruchomości, której wartość da się ocenić w pieniądzu (stosownie do treści art. 821 kodeksu cywilnego). Interes majątkowy, który uprawnia do uzyskania statusu osoby ubezpieczonej, to własność (w myśl art. 140 k.c.), użytkowanie wieczyste […]
Czytaj wiecej...