Rodzaje ubezpieczenia assistance

Ubezpieczenie assistance większości z nas kojarzy się z holowaniem w ramach polisy komunikacyjnej. Warto jednak wiedzieć, że możliwości, jakie oferuje pełen wachlarz ubezpieczeń assistance, są znacznie szersze. To, jakie usługi obejmować może assistance, wyjaśniamy w tym poradniku.

Co daje assistance?

Ubezpieczenie assistance to dodatkowa ochrona, przeznaczona zarówno dla osób prywatnych jak i firm. Jej posiadanie nie jest obowiązkowe.

Najbardziej rozpowszechnionym produktem z kategorii ubezpieczeń pomocowych jest assistance komunikacyjny, który w podstawowym wariancie często oferowany jest w pakiecie z OC. W razie kolizji lub wypadku zapewnia on pomoc serwisową, a także pełną pomoc informacyjną. W wariancie rozszerzonym assistance komunikacyjny gwarantuje dostęp do znacznie większej liczby usług obejmujących pomoc kierowcy i pasażerom. Udzielana ona jest na wypadek zdarzenia drogowego, awarii, kradzieży pojazdu lub choroby podróżujących.

Choć assistance komunikacyjny to zdecydowanie najpopularniejszy produkt tego typu, to nie jedyny. Na pomoc ubezpieczyciela w ramach produktów assistance liczyć można w wielu innych sytuacjach. O części z nich piszemy poniżej.

Assistance domowy

Assistance domowy to ubezpieczenie zapewniające wsparcie w sytuacjach awaryjnych związanych z użytkowaniem domu lub mieszkania. Dla przykładu taka polisa obejmować może zorganizowanie i pokrycie kosztów usług specjalistów takich jak: dekarz, ślusarz, hydraulik czy elektryk. W ramach assistance domowego liczyć można także na pogwarancyjną naprawę urządzeń RTV/AGD lub pomoc w codziennych czynnościach np. opiece nad zwierzętami.

Assistance w podróży

Assistance turystyczny gwarantuje pomoc w razie wypadków losowych podczas trwania podróży. Może obejmować m.in. organizację i pokrycie kosztów leczenia, hospitalizacji, transportu medycznego, a w razie konieczności także powrotu do kraju, czy transportu zwłok. Niekiedy na pomoc ubezpieczyciela możemy liczyć także przy organizacji i pokryciu kosztów opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, jeśli ubezpieczony np. trafi do szpitala.

Assistance medyczny

To ubezpieczenie pomocowe zapewniające wsparcie w sytuacjach wymagających interwencji medycznej. W ramach tej polisy liczyć można m.in. na wizytę lekarską w domu lub placówce medycznej, wizytę pielęgniarki, transport medyczny, badania diagnostyczne czy nawet dostawę leków do domu.

Assistance prawne, dla firm i concierge

Na rynku dostępne są także produkty assistance prawnego umożliwiające skorzystanie z usług kancelarii prawnej lub pozyskania potrzebnych wzorów umów. W ofercie ubezpieczycieli znaleźć można także specjalne assistance dedykowane jest przedsiębiorcom. W ramach ubezpieczenia pomocowego mogą otrzymać oni wsparcie techniczne, ale także w razie konieczności dozór i transport mienia czy sprzątanie po szkodzie. Takie produkty assistance obejmować mogą także pomoc medyczną i informacyjną.

Osobną kategorią produktów jest Concierge, czyli propozycja występująca najczęściej w najszerszych i najdroższych pakietach. Umożliwia ona korzystanie z pomocy przy zakupie biletów, rezerwacji hoteli, wynajmie samochodów i w organizacji wielu innych usług i świadczeń.