Czy zawsze muszę mieć przy sobie dowód zakupu ubezpieczenia OC?

Każdy kierujący pojazdem powinien posiadać przy sobie zarówno prawo jazdy, dowód rejestracyjny, jak i dowód zakupu ubezpieczenia OC. Niezależnie od tego, czy podróżujesz własnym autem, czy wybierasz się w podróż pożyczonym lub służbowym samochodem, musisz mieć przy sobie komplet tych dokumentów. Podczas kontroli drogowej, czy też w przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej, będziesz je musiał okazać. Jeśli zdarzyło ci się zapomnieć któregoś z nich, czeka cię mandat – 50 zł za brak każdego z dokumentów. Na szczęście pomimo braku dowodu potwierdzającego ubezpieczenie OC policja pozwala kierowcy kontynuować jazdę.

Warto wiedzieć, że posiadacz pojazdu może legitymować się każdym dokumentem wystawionym przez ubezpieczyciela potwierdzającym zawarcie umowy OC. Ważne są także dokumenty przesłane drogą elektroniczną lub faksem, o ile na ich podstawie można stwierdzić, że faktycznie pojazd jest objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Tak więc jeśli wybierając się w daleką podróż za późno zorientujesz się, że nie masz ze sobą dowodu zakupu OC, możesz odszukać na mailu elektroniczną wersję dokumentu przesłaną przez ubezpieczyciela.