Sprzedaż samochodu – jakie formalności?

Przygotowanie auta do sprzedaży wymaga zadbania o jego wygląd zewnętrzny oraz stan techniczny. Koniecznie trzeba pamiętać również o związanych z taką transakcją formalnościach prawnych oraz ubezpieczeniowych. Bowiem musisz wiedzieć, że nie tylko kupujący, ale także sprzedający musi dopełnić formalności związanych z sprzedażą pojazdu. Jakie formalności należą do obowiązków dotychczasowego właściciela pojazdu? Gdzie zgłosić sprzedaż samochodu? Na te pytania w prosty sposób odpowiadamy służąc poradą pozbywającym się swoich aut.

Jakie formalności przy sprzedaży samochodu?

Gdy umowa kupna-sprzedaży jest już podpisana zarówno przez kupującego, jaki i sprzedającego, należy zadbać o pozostałe formalności. Dla sprzedającego pojazd podpisanie tego dokumentu jest jednoznaczne z koniecznością wizyty w wydziale komunikacji. Należy udać się do urzędu, w którym samochód był rejestrowany, aby powiadomić wydział komunikacji o zbyciu pojazdu. W szczególnych przypadkach konieczne okazać się może również rozliczenie z urzędem skarbowym. Dotyczy to osób, które właścicielami auta były krócej niż pół roku. Dobrze jest, gdy dotychczasowy właściciel auta odwiedzi również swojego ubezpieczyciela. Do towarzystwa ubezpieczeń należy dostarczyć oświadczenie o przeniesieniu własności pojazdu na inną osobę i podać jednocześnie jej dane. Dzięki temu nie musimy obawiać się konieczności opłacenia kolejne raty składki bądź wznowienia polisy.

Zwrot składki OC

Powiadomienie firmy ubezpieczeniowej o sprzedaży samochodu może pozwolić również na odzyskanie części składki opłaconych ubezpieczeń OC i AC. Przy ubezpieczeniu autocasco zwrot przysługuje zazwyczaj za każdy niewykorzystany dzień ochrony liczony od następnego dnia po sprzedaży. W przypadku obowiązkowej polisy zwrot jest uzależniony od postępowania kupującego. Bowiem może on zrezygnować z polisy OC (którą otrzymał od sprzedawcy wraz z autem) i wykupić nową. Równie dobrze może z przekazanej mu polisy OC korzystać do końca terminu ważności. Tylko w pierwszym przypadku sprzedający auto liczyć możne na zwrot niewykorzystanej składki.