Jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne ?

Konstytucja gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia, jednak nie każdy i nie zawsze może skorzystać z bezpłatnych, czyli finansowanych ze środków publicznych, świadczeń opieki zdrowotnej. Jeśli nie jesteś pewien, czy nadal jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym i bez problemu możesz korzystać ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, przeczytaj ten poradnik. W tekście wyjaśniamy, na jakich zasadach przebiega sprawdzanie ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) korzystać ze świadczeń mogą zarówno osoby ubezpieczone obowiązkowo i dobrowolne, a także inne osoby, które spełniają określone w ustawie warunki. Aby zarejestrować się do lekarza lub skorzystać z opieki medycznej w szpitalu wystarczy mieć przy sobie potwierdzający tożsamość dokument i podać numer PESEL. Ważne jest jednak wcześniejsze sprawdzenie ubezpieczenia zdrowotnego. Bowiem zdarzyć się może tak, że dane w systemie nie będą aktualne i przez to możemy mieć problem ze skorzystanie z pomocy medycznej. Jeśli nie jesteś pewien, czy zostałeś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, a nie chcesz narazić się na nieprzyjemności podczas wizyty u lekarza czy w szpitalu, sprawdź, czy jesteś ubezpieczony!  

Jak i gdzie sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne online?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ sprawdzić można podając w przychodni, gabinecie lekarskim lub szpitalu swój numer PESEL i potwierdzając swoją tożsamość dokumentem (dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy).

Warto jednak wiedzieć, że aby zweryfikować status ubezpieczenia zdrowotnego nie jest konieczna wizyta w przychodni czy szpitalu. Platforma, dzięki której lekarz lub pielęgniarka potwierdzają prawo do korzystania ze świadczeń, dostępna jest także dla samych zainteresowanych. Oznacza to, że ubezpieczenie zdrowotne sprawdzić można online, bez wychodzenia z domu. System umożliwiający błyskawiczne potwierdzenie dostępu do opieki zdrowotnej w ramach NFZ to Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Gromadzone w eWUŚ informacje są aktualizowane codziennie, zgodnie z danymi m.in. ZUS i KRUS. Oznacza to, że system podaje informacje o prawie pacjenta do świadczeń zgodnie ze stanem na dzień zapytania.

Sprawdzenie ubezpieczenia zdrowotnego, czyli jak działa eWUŚ?

System eWUŚ ułatwia weryfikacje świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Aby sprawdzić, czy aktualnie jesteśmy ubezpieczeni, wystarczy wprowadzić do bazy numer PESEL. Platforma błyskawicznie sprawdzi informacje z ZUSu i NFZ i wyświetli jedną z dwóch informacji: potwierdzi ubezpieczenie (kolorem zielonym) lub wskaże na brak ubezpieczenia (kolorem czerwonym).

W przypadku drugiej opcji nie należy się od razu obawiać, że przyjdzie nam zapłacić rachunek za wizytę u lekarza. Jeśli jesteśmy przekonani o posiadaniu ubezpieczenia (np. na podstawie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia) należy wyjaśnić sprawę z pracodawcą. Gdy ubezpieczenie zdrowotne przysługuje nam z tytułu ubezpieczenia przez szkołę, uczelnie czy fakt posiadanej renty lub emerytury, należy zgłosić się do oddziału ZUS lub NFZ z dokumentami potwierdzającymi prawo do ochrony ubezpieczeniowej.

Warto także wiedzieć, że gdyby pracodawca lub inny podmiot nie opłacił składek, można skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia NFZ. To jednak wiąże się z dodatkowymi kosztami. To, ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne, zależeć będzie od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Aktualne informacje na ten temat podaje NFZ w ślad za podawanymi przez GUS informacji o średnich zarobkach.

W takiej sytuacji dobrze jest zapoznać się również z ofertami prywatnych pakietów medycznych.