Ubezpieczenie NNW – jak działa?

Ubezpieczenie NNW zapewnia finansowe wsparcie w razie nieszczęśliwych wypadków i utraty zdrowia oraz wypłatę świadczenia najbliższym w razie śmierci ubezpieczonego. Z tego poradnika dowiesz się, jak dokładnie działa ubezpieczenie NNW oraz kto i kiedy może z niego skorzystać.

NNW to produkt ubezpieczeniowy przeznaczony dla osób, które pragną otrzymać finansową pomoc od ubezpieczyciela w razie nieszczęśliwego wypadku. Na tego typu polisę warto zdecydować się, kiedy chcemy chronić się przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, a także gdy chcemy zapewnić rodzinie i bliskim pomoc w razie śmierci.

Najbardziej popularne jest komunikacyjne ubezpieczenie NNW, ale warto wiedzieć, że dostępne są również produkty obejmujące ochroną wypadki powstałe w życiu codziennym, w pracy i w szkole, czy podczas podróży. Co więcej, niektóre grupy zawodowe i instytucje mają obowiązek zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenie to występować może zarówno jako samodzielny produkt lub część pakietu.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW?

Podstawowym ryzykiem, które obejmuje NNW, jest trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. Ubezpieczyciele oferują także możliwość rozszerzenia ochrony np. o świadczenia na wypadek wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. Ponadto w zakresie niektórych polis uwzględniony może być szereg pomocniczych świadczeń (np. zwrot kosztów protez i środków pomocniczych, przeszkolenie zawodowego inwalidów, zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, ale także usługi informacyjne m.in. o placówkach służby zdrowia, lekarzach specjalistach czy aptekach).

Warto wiedzieć również, że zazwyczaj zakres ubezpieczenia NNW jest dość elastyczny, zatem można je dostosować do potrzeb np. podnosząc sumę ubezpieczenia.

Kiedy można liczyć na odszkodowanie z NNW?

To, kiedy i komu przysługuję prawo do ubiegania się o odszkodowanie z umowy ubezpieczenia NNW uzależnione jest od warunków umowy. Podstawowym celem ubezpieczenia jest finansowe wsparcie ubezpieczonego lub jego bliskich w przypadku trwałego uszczerbku lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Oznacza to, że w przypadku uszkodzeniu ciała lub zdarzenia powodującego trwały uszczerbek ubezpieczyciel wypłaci zgodny z warunkami umowy procent sumy ubezpieczenia. Natomiast w przypadku śmierci rodzina poszkodowanego może liczyć na odszkodowanie, które zazwyczaj wynosi 100% sumy ubezpieczenia.