Na czym polega ubezpieczenie OC krótkoterminowe?

Standardowe ubezpieczenie OC pojazdu jest ważne przez rok. W wyjątkowych sytuacjach właściciel auta może kupić ubezpieczenie OC na miesiąc. W jakiej sytuacji i dla kogo dostępna jest polisa OC na 30 dni?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Oznacza to, że posiadać je musi każdy właściciel samochodu czy motocykla. Standardowo umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Istnieją jednak sytuacje, w których dopuszczalne jest czasowe ubezpieczenie OC.

Dla kogo miesięczne ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie auta na miesiąc, dwa lub trzy nie jest dostępne dla wszystkich właścicieli pojazdów. Taka możliwość dopuszczana jest jedynie w ściśle określonych przypadkach. Dotyczy głównie właścicieli komisów samochodowych, obcokrajowców, a także rolników (w odniesieniu do maszyn używanych tylko raz w roku, np. w okresie siewów i zbiorów).

Ubezpieczenie OC krótkoterminowe wykupić mogą:

  • właściciele pojazdów zarejestrowanych na okres czasowy,
  • właściciele pojazdów zakupionych w państwie członkowskim UE w terminie 30 dni od daty zakupu,
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów,
  • właściciele pojazdów wolnobieżnych i historycznych,
  • właściciele pojazdów testowych.

 Ubezpieczenie OC na 30 dni – zakres ochrony i cena

Bez względu na okres ważności, ubezpieczenie OC zawsze zapewnia dokładnie taką samą ochronę. Polisa gwarantuje finansową rekompensatę osobom poszkodowanym w kolizji lub wypadku, dzięki czemu sprawca zdarzenia nie musi wypłacać odszkodowania z własnych pieniędzy.

Krótkoterminowe OC samochodu, w przeciwieństwie do standardowych polis, wyróżnia brak konieczności wypowiadania umowy. Oznacza to, że kierowca kupując 30-dniowe OC musi pamiętać, że po tym czasie ochrona automatycznie wygasa, w przeciwieństwie do polisy zawieranej na okres 12 miesięcy.

Stawka za krótkoterminową polisę obliczana jest na podstawie tych samych danych, jakie wykorzystuje się przy kalkulacji cen całorocznej polisy. W tym przypadku jednak cena jest zdecydowanie niższa ze względu na krótki okres obowiązywania ochrony.

Na jaki okres można zawrzeć krótkoterminowe OC?

To, na jaki okres można zawrzeć OC, zostało szczegółowo zapisane w ustawie. W myśl jej zapisów polisa OC może być zawarta na minimum 30 dni, przy czym nie dłużej jak 12 miesięcy, a w przypadku pojazdów wolnobieżnych nie krócej niż trzy miesiące. Zazwyczaj krótkoterminowe ubezpieczenie oznacza ważność polisy przez miesiąc.

Gdzie kupię miesięczne ubezpieczenie OC ?

Właściciel pojazdu, spełniający wymagania umożliwiające zakup krótkoterminowego OC,  może zakupić ubezpieczenie wyłącznie w jednej z placówek Superpolisy.