Dla firm. Ubezpieczenie OC jako koszt

Przedsiębiorcy prowadzący własną działalność gospodarczą często wykupują ubezpieczenie, niekiedy obowiązkowe np. OC dla firmowego pojazdu, czasem też dobrowolne, zabezpieczające m.in. konkretne środki trwałe. Powstaje więc pytanie: czy zakupione na potrzeby działalności gospodarczej ubezpieczenie może być kosztem uzyskania przychodu?

Ubezpieczenie OC jako koszt uzyskania przychodu

Szukając odpowiedzi na pytanie, czy wydatki poniesione na ubezpieczenie OC mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, należy zapoznać się z podstawowymi zasadami zaliczania wydatków do kosztów podatkowych, uregulowanych przez Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W myśl ustawy do kosztów zalicza się wydatki, które przedsiębiorca poniósł w celu zdobycia przychodu lub zabezpieczenia i utrzymania jego źródła. Z racji na drugą część zapisu zakup polisy może zostać zaliczony jako koszt uzyskania przychodów. Choć opłacenie ubezpieczenia bezpośrednio nie ma związku z powstaniem przychodu w firmie, to według stanowiska organów skarbowych jest działaniem mającym zabezpieczyć jego źródło. Należy także wiedzieć, że aby polisa ubezpieczeniowa mogła stać się kosztem uzyskania przychodów musi być ona w odpowiedni sposób udokumentowana.

Jedyną wątpliwość może wzbudzać forma udokumentowania wydatku ubezpieczenia. Najczęściej na polisę ubezpieczeniową przedsiębiorca nie otrzymuje faktury, dlatego bardzo ważne jest, aby polisa zawierała kilka kluczowych informacji: dane obu stron umowy, datę wystawienia polisy, przedmiot umowy, wartości składki, podpisy oraz daty dokonania płatności.