Czy przyjąć odszkodowanie od sprawcy wypadku na miejscu zdarzenia?

Wypadki i kolizje są zawsze stresującym doświadczeniem. Nie wszyscy kierowcy wiedzą, jak się zachować się po wypadku oraz jak wyglądają kwestie związane z wypłatą odszkodowania za wyrządzone szkody. W tym poradniku podpowiadamy, jak postąpić, gdy sprawca wypadku sam chce sfinansować poszkodowanemu odszkodowanie. Wyjaśniamy także, czy później będzie on mógł domagać się od ubezpieczyciela zwrotu wypłaconej kwoty.

Co, gdy sprawca wypadku chce samodzielnie wypłacić odszkodowanie?

Standardowo odszkodowanie wypłacane jest z ubezpieczenia OC sprawcy, a podstawą do wypłaty jest spisane po kolizji oświadczenie oraz wniosek złożony do ubezpieczyciela. Warto wiedzieć, że w myśl prawa poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń również bezpośrednio od sprawcy szkody. Nawet jeśli jest on ubezpieczony w zakresie komunikacyjnego OC. Oznacza to, że poszkodowany, poczuwając się do odpowiedzialności za szkodę, może sam wypłacić odszkodowanie. Z perspektywy kierowcy winnego zdarzenia nie ma to jednak większego sensu. Posiadane przez niego ubezpieczenie OC to umowa, na podstawie której ubezpieczyciel zobowiązał się do wypłaty odszkodowania (w granicach odpowiedzialności) za spowodowane przez kierowcę szkody.

Wypłata odszkodowania przez sprawcę wypadku

Jeśli zdarzy się sytuacja, że sprawca zdarzenia zdecydował się samodzielnie wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie, może on ubiegać się o zwrot od ubezpieczyciela, u którego wykupił OC. Trzeba mieć jednak świadomość, że samodzielna decyzja o wypłacie świadczenia przez ubezpieczonego, nie ma skutków prawnych względem towarzystwa ubezpieczeniowego. Co oznacza, że biegli wyznaczeni przez ubezpieczyciela zbadają, czy wypłata odszkodowania była zasadna, a wysokość przekazanej poszkodowanemu kwoty odpowiednia.