Odszkodowanie za straty spowodowane huraganem

Silny wiatr czy huragan nierzadko powoduje kosztowne straty w wielu gospodarstwach domowych, w sposób szczególny uświadamiając nam bezsilność człowieka wobec żywiołu natury. I choć przed anomaliami pogodowymi nie sposób się ustrzec, to można zagwarantować sobie ochronę, którą daje ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. W tym poradniku wyjaśniamy, kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za szkody spowodowanie działaniem silnego wiatru i huraganu.

Odszkodowanie za szkody wskutek działania silnego wiatru

Zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia, które obejmuje ryzyko silnego wiatru czy huraganu, nie oznacza zabezpieczenia przed każdą szkodą spowodowaną działaniem wiatru. W ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) w sekcji poświęconej definicjom każde towarzystwo określa, jaki wiatr będzie podlegał ochronie. Oznacza to, że dopiero przekroczenie określonego poziomu siły wiatru będzie skutkowało odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń, a w dalszym etapie wypłatą odszkodowania. Niektórzy ubezpieczyciele decydują się na objęcie wypłatą świadczenia szkód, jeśli zostały spowodowane przez wiatr o sile nie mniejszej niż 17,5 m/s (63 km/h). Jednak występują również produkty, gdzie siła wiatru została określona na poziomie nie mniejszym niż 24,5 m/s (88,2 km/h).

Dlatego przy wyborze ubezpieczenia dostosowanego do naszych indywidualnych potrzeb powinniśmy kierować się analizą warunków atmosferycznych panujących w naszym regionie, uwzględniając także występującą siłę wiatru. Dane na ten temat możemy zdobyć w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wypłata odszkodowania po gwałtownym zjawisku atmosferycznym

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, czyli także ubezpieczenia mienia od silnego wiatru i huraganu, termin wypłaty odszkodowania ustalany jest przez poszczególnych ubezpieczycieli i może różnić się między sobą. W myśl prawa odszkodowanie powinno zostać wypłacone do 30 dni od daty zgłoszenia szkody. Gdyby ze względu na nietypowe okoliczności nie było to możliwe, wówczas świadczenie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności.

Inne szkody wywołane przez wiatr

Odrębnym zagadnieniem jest ochrona ubezpieczeniowa dotycząca szkód w ubezpieczonym majątku z powodu upadku różnych przedmiotów przenoszonych lub poruszonych przez huragan – m.in. drzew, gałęzi, kominów lub fragmentów dachów. Otrzymanie odszkodowania za tego typu szkody zależy od zasad zapisanych w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) oraz od tego, czy zakres wykupionej polisy obejmuje takie zdarzenia.