Utrata wartości handlowej pojazdu

Gdy nowy pojazd zostanie poważnie uszkodzony w wypadku lub kolizji, to wypłata odszkodowania w wysokości wystarczające jedynie na pokrycie kosztów jego naprawy może nie być wystarczającą rekompensatą. Warto wiedzieć, że likwidacja szkody z polisy OC sprawcy w takim wypadku może obejmować również wyrównanie szkody w postaci utraty wartości samochodu powypadkowego.

Kiedy można liczyć na odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu?

W sytuacji, kiedy w kolizji lub wypadku drogowym został uszkodzony pojazd, poszkodowany może wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy szkody z roszczeniem z tytułu utraty wartości handlowej, w związku ze szkodą w tym pojeździe. Bowiem zgodnie z art. 361 § 2 kodeksu cywilnego po stronie ubezpieczyciela leży obowiązek pełnej rekompensaty szkody. A to z kolei oznacza, że kwota wypłaconego odszkodowania powinna uwzględniać zarówno koszt naprawy auta jaki i utraconą wartość handlową pojazdu.

Celem takiego roszczenia jest ustalenie ewentualnej straty za szkodę w pojeździe i jej wysokości, tak aby odszkodowanie jak najpełniej rekompensowało uszczerbek majątkowy powstały w związku ze szkodą w pojeździe. Wysokość odszkodowania jest ustalana z uwzględnieniem m.in. rozmiaru i rodzaju uszkodzeń pojazdu, jego stanu technicznego przez wypadkiem oraz jakości wykonanej naprawy pojazdu.

Kto może liczyć na odszkodowanie za utratę wartości handlowej pojazdu?

Warto wiedzieć, że każdy przypadek zgłoszonego roszczenia z tytułu utraty wartości handlowej jest przez ubezpieczycieli rozpatrywane indywidualnie. Starając się o realizację takiego roszczenia należy się zgłosić do ubezpieczyciela, który dokona stosownych ustaleń i określi wysokości odszkodowania za utratę handlowej wartości samochodu.

Trzeba mieć jednak świadomość, że nie każda naprawa powypadkowa obniża wartość handlową pojazdu. Co więcej, w przypadku starszych aut w związku z taką naprawą wartość handlowa pojazdu może nawet wzrosnąć. I co ciekawe, w takiej sytuacji kwota wypłacanego odszkodowania – obejmująca celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy – może ulec obniżeniu o kwotę odpowiadającą wzrostowi wartości handlowej pojazdu.