Zniżka dla bezszkodowych kierowców, jak się ją oblicza?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe samodzielnie określa czynniki, które mają wpływ na ostateczną cenę polisy. Za ogólną zasadę dla wszystkich firm można jednak uznać promowanie bezszkodowych kierowców. Po każdym roku jazdy za kierownicą bez kolizji i wypadku ubezpieczyciele przyznają kierowcy zniżki. Jak ubezpieczyciele obliczają wysokość upustów dla bezszkodowych kierowców?

Zniżka dla bezszkodowych kierowców, komu przysługuje największe zniżki?

Szukając najtańszego ubezpieczenia OC kierowcy stykają się z sporą liczbą promocji oraz zniżek przyznawanych np. ze względu na wiek czy staż kierowcy. Wśród nich najbardziej oczywistym i skutecznym sposobem na tanie OC jest bezszkodowa jazda. Oznacza to, że kluczowym kryterium wpływającym na poziom ceny OC są doliczane do podstawowej stawki za OC zniżki za każdy kolejny rok bez szkody komunikacyjnej lub zwyżki za każdy z wypadków drogowych.

W myśl ogólnych reguł funkcjonujących na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych można przyjąć, że:

  • wraz z każdym kolejnym rokiem bezszkodowej jazdy, kierowcy przysługuje wzrastająca zniżka od 5% do 10%,
  • maksymalny poziom zniżek, jaki można uzyskać po okresie 6 lat bezszkodowej jazdy wynosi 60% (od tej reguły są jednak wyjątki, na rynku funkcjonują firmy przyznające zniżki sięgające nawet 70%).

Należy jednak pamiętać, że gdy dotąd bezszkodowy kierowca spowoduje wypadek lub nawet drobną kolizję ubezpieczyciel odbierze mu część wypracowanych zniżek. Bowiem każda szkoda powoduje przesunięcie kierowcy w systemie bonus-malus, co oznacza, że z powodu nawet niewielkiego zdarzenia drogowego traci on zniżki, które wypracował w wcześniejszych latach.