Jak zgłosić szkodę w ramach OC i AC? Ile mam na to czasu i z kim się kontaktować?

Możliwe sposoby zgłaszania szkód zależą od reguł ustalonych przez ubezpieczyciela, dlatego dokładnych informacji należy zawsze szukać w materiałach poszczególnych towarzystw. Zazwyczaj wskazówki odnośnie postępowania po szkodzie dodawane są do dokumentów związanych z zakupem polisy OC i AC, bez trudu można je także znaleźć na stronach internetowych wszystkich firm.

Warto wiedzieć, że ubezpieczyciele preferują zgłaszanie szkód telefonicznie, przez internetowe formularze lub aplikacje mobilne, bo to znacznie usprawnia proces rozpatrywania wniosku. Jednak równie dobrze możesz zgłosić szkodę wysyłając wszystkie niezbędne dokumenty tradycyjną pocztą lub (jeśli to możliwe) osobiście w oddziale ubezpieczyciela.

Zasady likwidacji szkód z obowiązkowej polisy OC reguluje ustawa z 23 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, co oznacza, że są one takie same dla wszystkich ubezpieczycieli. Bardzo istotny jest w tym kontekście czas, jaki poszkodowany ma na zgłoszenie szkody. Wynosi on 3 lata od daty zdarzenia, choć w zależności od okoliczności, w jakich doszło do powstania szkody, może się on wydłużyć. Warto jednak jak najszybciej kontaktować się z ubezpieczycielem. To usprawnia proces likwidacji, ułatwia zadanie rzeczoznawcom i pozwala oczywiście szybko otrzymać odszkodowanie.

Po zgłoszeniu szkody przedstawiciel ubezpieczyciela kontaktuje się z kierowcą i albo zaproponuje spotkanie w celu dokonania oględzin pojazdu, albo zasugeruje odszkodowanie z pominięciem wizyty rzeczoznawcy (uproszczona ścieżka likwidacji szkody). Zasadą jest, że wypłata należnego odszkodowania odbywa się w terminie 30 dni liczonych od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Może on jednak zostać wydłużony, gdy sprawa wymaga wyjaśnienia dodatkowych okoliczności lub gdy ustalenie odpowiedzialności zależy od toczącego się postępowania sądowego.

A jak jest w przypadku AC? Trzeba przede wszystkim pamiętać, że o regułach i terminach zgłaszania szkód z AC decydują poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe. Spis wymogów poszczególnych firm znajdujących się w naszej ofercie umieściliśmy w tabeli na dole strony.

Szkoda, o czym warto wiedzieć, może być całkowita lub częściowa. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, w których samochód został utracony, doszczętnie zniszczony lub uszkodzony w takim stopniu, że jego naprawa jest nieopłacalna lub wręcz niemożliwa (ubezpieczyciele często oceniają uszkodzenia przekraczające 70% wartości pojazdu). Z kolei szkoda częściowa polega uszkodzeniu, które da się naprawić i jest finansowo uzasadnione. Ubezpieczyciele często wyróżniają także szkody kradzieżowe jako osobną kategorię, choć utratę całego pojazdu można zaliczyć do szkody całkowitej, a np. tylko elementów jego wyposażenia do częściowej.

Ogólnie proces likwidacji szkody z AC przypomina ten znany z obowiązkowego OC, a więc należy przygotować się na kontakt ze strony ubezpieczyciela i wydanie decyzji o odszkodowaniu zazwyczaj w ciągu 30 dni (+ 14 dnia na wypłatę). Warto przy tym mieć świadomość, że jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty, to w terminie do 30 dni ma obowiązek powiadomić pisemnie o przyczynach takiej decyzji. Dobrze jest też pamiętać, że ostateczne rozliczenie z ubezpieczycielem odbywa się na takich zasadach jakie zostały ustalone przy zakupie polisy, a więc w przypadku naprawy może ono być gotówkowe (na podstawie uzgodnionego kosztorysu) lub bezgotówkowe (serwisowe).

 

Nazwa TU Jakimi kanałami klient może zgłosić szkodę z AC? Termin na zgłoszenie szkody z AC
Allianz – mobilna aplikacja

– internetowy formularz

– telefon: (22) 567 12 02

4 dni
Aviva – e-mail: bok@aviva.pl

– telefon: 801 888 444 (tel. stacjonarne) i (22) 557 44 44 (tel. komórkowe)

– list: Aviva Sp. z o. o. Dział Obsługi Roszczeń ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

3 dni
Benefia – e-mail: szkody@benefia.pl

– telefon: 801 080 300 (tel. stacjonarne)  lub (22) 212 20 30 (tel. komórkowe)

3 dni
Compensa – internetowy formularz

– e-mail: dokumenty@compensa.pl

– telefon: 801 120 000 (tel. stacjonarne)  lub (22) 501 61 00 (tel. komórkowe)

– list/faks: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Aleje Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa, (22) 501 60 01

5 dni w przypadku szkody,

2 dni w przypadku kradzieży

Ergo Hestia – internetowe eKonto

– internetowy formularz

– telefon: 801 107 107 (tel. stacjonarne) i (58) 555 55 55 (tel. komórkowe lub z zagranicy)

– list/fax: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, (58) 555 60 61

niezwłocznie po zajściu lub uzyskaniu o nim wiadomości
Generali – internetowy formularz

– telefon: 801 343 343 (tel. stacjonarne)

i (22) 543 0 543 (tel. komórkowe)

7 dni
Gothaer – internetowy formularz

– e-mail: kontakt@gothaer.pl

– telefon: (22) 469 69 69

– list: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

24 godziny
HDI – internetowy formularz

– telefon: (22) 449 99 99

7 dni w przypadku szkody,

1 dzień w przypadku kradzieży

InterRisk – internetowy formularz

– telefon: (22) 212 20 12

– list: InterRisk Departament Likwidacji Szkód, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

7 dni
Link4 – telefon: (22) 444 44 44 7 dni
MTU – internetowy formularz

– e-mail: szkody@mtu.pl

– telefon: 801 107 108 (tel. stacjonarne) i (58) 555 62 22 (tel. komórkowe)

– list: MTU, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot

niezwłocznie
Proama – telefon: 815 815 815 7 dni w przypadku szkody,

3 dni w przypadku kradzieży

PZU – Czat Video

– internetowy formularz

– e-mail: kontakt@pzu.pl

– telefon: 801 102 102

– list: ul. Postępu 18A, 02-676 Warszawa

– osobiście w oddziale

Uniqa – internetowy formularz

– telefon: 801 597 597 (tel. stacjonarne) lub (42) 66 66 500 (tel. komórkowe)

7 dni
Warta – mobilna aplikacja

– internetowy formularz

– telefon: 801 308 308 (z Polski) lub 502 308 308 (z zagranicy)

7 dni w przypadku szkody,

1 dzień w przypadku kradzieży

You Can Drive – internetowe eKonto

– telefon: 801 55 50 50 lub (58) 555 50 50

niezwłocznie po zajściu lub uzyskaniu o nim wiadomości