Czy można zrezygnować z AC?

Umowę ubezpieczenia AC zazwyczaj podpisuje się na okres 12 miesięcy, najczęściej opłacając składkę jednorazowo. Co jednak, gdy stwierdzimy, że ochrona ubezpieczenia nie jest nam już potrzebna. Czy można zrezygnować z AC?

Na jakich zasadach można zrezygnować z AC

W zależności od zakładu ubezpieczeń, z którym podpisaliśmy umowę AC, oraz przyjętych przez niego Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, można odstąpić od umowy przed datą końca ochrony. Zasadą wspólną dla wszystkich ubezpieczycieli, wynikającą z zapisów prawa, jest ograniczenie wprowadzające możliwość odstąpienia od umowy autocasco przez przedsiębiorcę w ciągu 7 dni od jej zawarcia, natomiast w przypadku pozostałych osób nieprzekraczalnym terminem umożliwiającym wypowiedzenie umowy jest 30 dni od daty widniejącej na polisie. Rozwiązanie umowy nie znosi jednak obowiązku zapłaty składki za okres, w którym umowa była ważna. Warto więc zapamiętać, że wypowiedzenie autocasco przebiega inaczej niż wypowiedzenie OC.

Rezygnacja z AC w trakcie trwania ochrony

Najczęstszą przyczyną rezygnacji z umowy AC jest sprzedaż pojazdu. W takiej sytuacji zazwyczaj umowa ubezpieczenia automatycznie przestaje być ważna w momencie zbycia auta, jednak jeśli jego poprzedni właściciel będzie chciał ubiegać się o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, musi zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego z stosownym wnioskiem i dokumentami.

Kolejnym powodem, dla którego właściciel pojazdu może ubiegać się o rezygnację z umowy AC w trakcie jej trwania jest wypłata lub odmowa wypłaty odszkodowania. W takiej sytuacji kierowca może liczyć na zwrot niewykorzystanej składki za czas do końca okresu, za który była opłacona.

Rezygnacja z AC – zwrot pieniędzy

Jeśli właściciel pojazdu chcę otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres AC powinien zgłosić się do swojego ubezpieczyciela z wnioskiem o zwrot składki ubezpieczeniowej. Jeśli podstawą do ubiegania się o niewykorzystaną składkę jest sprzedaż samochodu należy przygotować także zawiadomienie o zbyciu pojazdu, najlepiej w formie kopii umowy kupna sprzedaży.