Co to jest i ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne?

Zastanawiasz się, co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne? Czy możliwe jest zgłoszenie dziecka, żony lub męża do ubezpieczenia? Z jakich świadczeń można skorzystać posiadając podstawowe ubezpieczenie zdrowotne i ile to kosztuje? A może nie pracujesz i szukasz informacji o dostępie do świadczeń medycznych i jak w takim przypadku kształtuje się wysokość ubezpieczenia zdrowotnego? W tym poradniku wyjaśniamy wszystko, co należy wiedzieć na temat tego ubezpieczenia.

Na wstępie warto zaznaczyć, że w myśl konstytucji każdy obywatel Polski ma prawo do ochrony zdrowia i świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych. Składka na ubezpieczenie zdrowotne przekazywana jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a następnie do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Co ważne, nie można zrezygnować z opłacania składki zdrowotnej.

Co to jest ubezpieczenie zdrowotne?

Jak podaje definicja, ubezpieczenie zdrowotne umożliwia uzyskanie świadczeń medycznych i opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia oraz ochrona przed skutkami chorób.

Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce można podzielić na ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne posiada każdy, kto od swojego dochodu odprowadza odpowiednią składkę. Taka osoba może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ. Możliwy jest także zakup dodatkowego, nieobowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli nie jesteś pewien, czy możesz bezpłatnie korzystać ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, przeczytaj poradnik, w którym tłumaczymy, jak sprawdzić ubezpieczenie zdrowotne.  

Kogo można zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

Każdy, kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, faktyczną opieką zostaje objęty w momencie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Od tej chwili nabywa prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ.

Co istotne, zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkiem rodzica. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wszystkich członków rodziny, którzy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. Oznacza to, że zgłoszenie żony lub męża do ubezpieczenia (o ile sama lub sam nie odprowadza składki) również jest możliwe. 

Prawo dopuszcza dopisanie do ubezpieczenia zdrowotnego:

  • dziecka (do ukończenia przez nie 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki);
  • małżonka;
  • rodziców i dziadków w przypadku, gdy wraz z ubezpieczonym mieszkają w jednym gospodarstwie domowym.

Warto również wiedzieć, że ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny gwarantuje mu dokładnie taki sam zakres świadczeń, jaki posiada sam ubezpieczony. Co więcej nie wiąże się z podniesieniem wysokości składki.

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne?

Wysokość składki zdrowotnej ustalono na poziomie 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Czyli to, ile kosztuje indywidualne ubezpieczenie zdrowotne zależy od podawanych co kwartał przez GUS informacji o średnich zarobkach.

Za pracownika składkę ubezpieczenia odprowadza jego pracodawca, a za osobę wykonującą pracę na umowę o zlecenie składkę odprowadza zleceniodawca. Natomiast każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą składkę płaci sam za siebie. Również osoby, które ubezpieczają się dobrowolnie składkę zdrowotną muszą opłacać samodzielnie.

Jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, jeśli nie pracuję?

Pracujący na tzw. śmieciowe umowy oraz wszyscy, którzy nie płacą obowiązkowych składek do ZUS, stają przed decyzją, gdzie wykupić ubezpieczenie zdrowotne i zastanawiają się, ile kosztuje indywidualne ubezpieczenie zdrowotne. Aby móc skorzystać z opieki zdrowotnej powinni podpisać umowę z NFZ i co miesiąc opłacać dobrowolną składkę zdrowotną. Warto również wiedzieć, że choć taką umowę podpisuję się na czas nieokreślony, to wygasa ona w przypadku uzyskania przez osobę ubezpieczoną obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Samemu można również w każdej chwili ją rozwiązać.

Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Z opcji dobrowolnego przystąpienia do NFZ korzystają osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i nie mogą być zgłoszone przez członków rodzin.

W tym przypadku miesięczna stawka ubezpieczenia zdrowotnego również wynosi 9% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dokładna składka za dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest podawana przez GUS co kwartał. Dla przykładu za kwiecień, maj, czerwiec 2017 r. składka wynosiła 395,15 zł

Decydując się na dobrowolne ubezpieczenie medyczne niekiedy trzeba liczyć się z dodatkową opłatą. Dotyczy to osób, które do tej pory nieregularnie odprowadzały składki lub miały przerwy w ubezpieczeniu. Kwota dodatkowej opłaty zależy od tego, jak długo trwała przerwa (np. jeśli przerwa trwała od 3 miesięcy do 12 miesięcy to dodatkowa opłata wynosi 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki, powyżej roku należy zapłacić 50% przeciętnych dochodów).

Ile wynosi ubezpieczenie zdrowotne i składka zdrowotna, gdy ubezpieczamy się prywatnie?

Oprócz powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego można również zdecydować się na prywatne ubezpieczenie. Popularność polis zdrowotnych i specjalnych abonamentów rośnie głównie ze wzglądu na wyższą jakość usług medycznych i kolejki w publicznych przychodniach i szpitalach. To, ile kosztuje prywatne ubezpieczenie zdrowotne, zależy od wybranego pakietu i firmy, na której usługi się zdecydujemy. Kwota ubezpieczenia zdrowotnego zależy od listy dostępnych placówek i limitu dostępnych świadczeń i badań.