Ile kosztuje rzeczoznawca majątkowy?

Biegły rzeczoznawca majątkowy wycenia ile kosztuje nieruchomość (operat szacunkowy nieruchomości). Tego rodzaju wycena zazwyczaj obejmuje wiele różnych czynników, obejmujących m.in. koszty ponoszone przez rzeczoznawcę (materiały administracyjne, podatki, opłaty, dojazdy) czy czas, jaki zajmuje sporządzenie wyceny.

Gdy zlecamy prywatną wycenę nieruchomości, jej koszt związany jest z celem wyceny (np. sprzedaż, ubezpieczenie) i wielkością nieruchomości (np. wycena działki lub domu z działką przez rzeczoznawcę zazwyczaj będzie tańsza niż wycena domu jednorodzinnego). To, ile kosztuje rzeczoznawca majątkowy, zależy od konieczności zastosowania z jego strony różnych podejść, metod i technik szacowania. Na cenę operatu wpływa wiele czynników, jednak wartość usług rzeczoznawcy majątkowego nie zależy od wartości szacowanej nieruchomości. To, ile bierze rzeczoznawca, zależy od stopnia skomplikowania wyceny czy dostępności danych rynkowych oraz materiałów koniecznych do sporządzenia kosztu operatu szacunkowego mieszkania.

Rzeczoznawca majątkowy – czy warto

Za standardową wycenę np. domu, mieszkania czy działki zapłacimy najczęściej kilkaset złotych. Zawsze warto wcześniej ustalić cenę, bo rozbieżności bywają duże. Na stronach www różnych rzeczoznawców często znajdziemy cenniki usług – można tam wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę. Cenniki znajdziemy też na stronach internetowych poszczególnych rzeczoznawców lub ich kancelarii.

Ceny usług rzeczoznawców nierzadko najniższe są w największych miastach, tam bowiem jest największa konkurencja oraz występuje zjawisko tzw. podobieństwa nieruchomości – im więcej nieruchomości podobnych do siebie (np. wiele blokowisk), tym usługa rzeczoznawcy jest łatwiejsza do wykonania. Spore znaczenie w dużym mieście ma też stosunkowo niewielka odległość siedziby rzeczoznawcy od obiektu wyceny. To, ile kosztuje wycena domu u rzeczoznawcy zależy więc w dużej mierze od tego, czy dom położony jest w centrum, na obrzeżach czy z dala od siedziby rzeczoznawcy.

Gdy wycena nieruchomości dokonywana jest w postępowaniu sądowym, wycen dokonują rzeczoznawcy majątkowi wpisani na listę biegłych sądowych. Cena rzeczoznawcy majątkowego jest tu ustalona przepisami prawa, m.in. art. 288 k.p.c. czy art. 89 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Każda rozpoczęta godzina pracy biegłego sądowego do spraw wartości nieruchomości (biegłego rzeczoznawcy majątkowego) kosztuje aktualnie ok. 23-33 zł. Wyliczone to zostało na podstawie stawki kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (określonej w ustawie budżetowej jako przedział między 1,28% a 1,81% kwoty bazowej).