Pozostałe Informacje. Co robić i jak zgłosić

Wyrejestrowanie pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu następuje na wniosek właściciela. Kierowca musi złożyć stosowne podanie w odpowiednim urzędzie (zazwyczaj w postaci formularza dostępnego w urzędzie gminy lub starostwie powiatowych, jak tez na stronach internetowych tych unstytucji). Lista dokumentów potrzebnych do wyrejestrowania pojazdu: wypełniony wniosek, oświadczenie informujące o kradzieży pod groźbą odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, zaświadczenie wydane przez właściwy […]
Czytaj wiecej...

Wypadek, kolizja

Chcąc zgłosić szkodę, należy skontaktować się bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeń, u którego mamy wykupioną polisę oraz podać informacje odnośnie zdarzenia i danych identyfikacyjnych (numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu lub VIN). Obowiązek ten ciąży zarówno na sprawcy szkody jak i na poszkodowanym – osobie zgłaszającej roszczenie odszkodowawcze. Należy pamiętać o dokładnym gromadzeniu informacji i dowodów na […]
Czytaj wiecej...