Czym jest wartość odtworzeniowa, rzeczywista i rynkowa?

Sumy ubezpieczenia polis mieszkaniowych można wyliczać na kilka sposobów. W tym poradniku znajdziecie odpowiedź na pytanie czym jest wartość odtworzeniowa, rzeczywista i rynkowa, czym się do siebie różnią i która jest najbardziej korzystna. Zapoznanie się z terminologią dotyczącą obszaru polis mieszkaniowych pozwoli ustalić wysokość deklarowanej we wniosku sumy ubezpieczenia na odpowiednim poziomie, a także przewidzieć jak zostanie wyliczone odszkodowanie gdy dojdzie do szkody. Trzeba bowiem wiedzieć, że jego wycena nie zawsze jest taka sama, gdyż odbywać się może w oparciu o różne podstawy szacowania.

Wartość rynkowa

Wartość rynkowa z reguły jest podstawą ustalania sumy ubezpieczenia mieszkań. Stanowi ona cenę, jaką prawdopodobnie można uzyskać na rynku, czyli po wystawieniu nieruchomości na sprzedaż. Szacuje się ją na podstawie kosztu metra kwadratowego w danej okolicy, ustalonego w dniu zawarcia umowy.

Ustalanie wartości rynkowej wiąże się z ryzykiem niedoubezpieczenia, gdyż ceny rynkowe w różnych okresach mogą się od siebie znacznie różnić. Oznacza to, że jeśli trafimy na okres zniżek, będziemy musieli się liczyć z pomniejszeniem wartości nieruchomości.

Trzeba mieć także na uwadze fakt, że w przeciwieństwie do ruchomych elementów majątku (takich jak sprzęty RTV, AGD), wartość rynkowa mieszkania z czasem może rosnąć, chociażby za sprawą remontów. Przed oszacowaniem rynkowej wyceny mieszkania należy się upewnić, czy jest ona adekwatna do kosztów związanych z zakupem lokalu i jego odnowieniem.

Wartość odtworzeniowa

Wartość odtworzeniowa jest podstawą ustalania sumy ubezpieczenia domów, budynków gospodarczych, budynków małej architektury oraz stałych elementów takich jak chociażby ogrodzenie. Wycena odpowiada kosztom, które potrzebne są do doprowadzenia ubezpieczonego mienia do stanu sprzed szkody. Do wartości odtworzeniowej zalicza się sumę kosztów napraw, remontów lub odbudowy budynku oraz stałych elementów, w tym samym miejscu, z uwzględnieniem jego dotychczasowych wymiarów, konstrukcji oraz materiałów.

W tym przypadku stopień zużycia ubezpieczonego mienia nie ma znaczenia dla wysokości odszkodowania. Jeśli dojdzie do szkody, to powinno ono pozwolić na odtworzenie lub zastąpienie zniszczonych rzeczy nowymi o takich samych lub podobnych parametrach.

Wartość rzeczywista

Wartość rzeczywista jest wartością odtworzeniową pomniejszoną o faktyczne zużycie ubezpieczonego mienia. Oznacza to, że jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku zniszczeniu ulegnie dach domu, który pokrywa go od wielu lat, to ubezpieczyciel wypłacając odszkodowanie weźmie pod uwagę koszty jego naprawy, ale również to, jak dawno został położony, a wypłacona kwota zostanie pomniejszona o wartość jego zużycia.

Na jaki wariant się zdecydować?

To, jaki wariant ubezpieczenia mienia będzie dla nas odpowiedni zależy od tego, jakiej ochrony oczekujemy. Decydując się na wartość odtworzeniową trzeba liczyć się z wyższą składką, ale jednocześnie w razie wystąpienia szkody ubezpieczyciel pomoże odtworzyć zniszczone mienie w całości. Natomiast wybierając wartość rzeczywistą można zaoszczędzić na polisie, ale wypłacone po szkodzie pieniądze mogą nie wystarczyć na odtworzenie stanu sprzed szkody. Stosunkowo najrzadziej spotykane ubezpieczenie na wartość rynkową może okazać się korzystne lub też nie, zależy to od aktualnej sytuacji i charakteru ubezpieczonego mienia.