O towarzystwie
  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zapewnia ochronę kierowcy na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto kierowca kupując OC w Generali w cenie ubezpieczenia otrzymuje również podstawowy pakiet assistance oraz Zieloną Kartę.

 

  •  Ubezpieczenie Autocasco

Ochroną ubezpieczenia autocasco w Generali objąć można pojazd (którego wiek nie przekracza 13 lat) oraz jego dodatkowe wyposażenie i przewożony w nim bagaż podróżny. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w skutek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży (za wyjątkiem motocykli). Odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy do uszkodzenia pojazdu dojdzie w Polsce lub na terytorium krajów europejskich, z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu w Białorusi, Rosji i Ukrainie.

 

  • Ubezpieczenie Generali Auto Assistance

Dostępne w Generali samochodowe ubezpieczenie assistance obejmuje organizację i pokrycie kosztów świadczeń w zakresie zależnym od wybranego wariantu polisy.

W wariancie Standard świadczenia assistance organizowane są jedynie w kraju i obejmują:
– pomoc informacyjną,
– przekazywanie niezbędnych informacji wskazanej przez Ubezpieczonego osobie,
– holowanie pojazdu ubezpieczonegp (maksymalnie do 100 km) oraz holowanie pojazdu osoby poszkodowanej,
– samochód zastępczy (do 3 dni).
Suma ubezpieczenia dla jednego wypadku wynosi 1 tys. zł.

Pakiet Komfort/Komfort PLUS zapewnia wsparcie ubezpieczyciela zarówno w kraju, jak i pozostałych państwach europejskich. Dostępne w tym wariancie polisy świadczenia obejmują:
– pomoc informacyjną,
– przekazywanie niezbędnych informacji wskazanej przez Ubezpieczonego osobie,
– pomoc tłumacza,
– naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
– holowanie ubezpieczonego pojazdu oraz pojazdu osoby poszkodowanej,
– zorganizowanie zakwaterowania, kontynuacji podróży lub kierowcy zastępczego,
– samochód zastępczy (nawet do 5 dni).
Suma ubezpieczenia dla jednego wypadku wynosi 5 tys. zł.

Pakiet Lux zapewnia wsparcie ubezpieczyciela zarówno w kraju, jak i pozostałych państwach europejskich. Dostępne w tym wariancie polisy świadczenia  są niezależnie od ilości Zdarzeń assistance zaistniałych w Okresie ubezpieczenia i obejmują:

– pomoc informacyjną,
– przekazywanie niezbędnych informacji wskazanej przez Ubezpieczonego osobie,
– pomoc tłumacza,
– usługi concierge,
– naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
– holowanie ubezpieczonego pojazdu oraz pojazdu osoby poszkodowanej,
– zorganizowanie zakwaterowania, kontynuacji podróży lub kierowcy zastępczego,
– samochód zastępczy lub Kierowca zastępczy

Suma ubezpieczenia dla jednego wypadku wynosi 20 tys zł dla jednego zdarzenia assistance.

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów

Ubezpieczenie NNW oferowane przez Generali zawierana jest w jednym z dwóch wariantów:

1) NNW Pojazdu – ochrona obejmuje życie i zdrowie Ubezpieczonych (kierujący i pasażerowie Pojazdu) w zakresie trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w Pojeździe określonym na Polisie,

2) NNW Kierowcy – ochrona obejmuje życie i zdrowie Kierowcy (właściciel/współwłaściciel Pojazdu określony na Polisie) w zakresie trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w każdym kierowanym przez niego pojeździe.

Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i poza jej granicami. W ramach ubezpieczenia Generali zapewnia świadczenia polegające na:

– odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,

– odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,

– zasiłku za pobyt w szpitalu,

Suma ubezpieczenia NNW wybierana jest w momencie podpisywania polisy i mieści się w przedziale od 3 do 100 tys. zł.

 

  • Ubezpieczenie Szyb

Przedmiotem ubezpieczenia szyb dostępnego w Generali są: szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne zamontowane w ubezpieczonym pojeździe. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy lub wymiany szyb samochodowych. Suma ubezpieczenia mieści się w przedziale od 3 do 6 tys. zł i ulega zmniejszeniu o kwotę wypłacanego odszkodowania.

 

Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta Generali – Ubezpieczenia komunikacyjne

Sprawdź naszą ofertę Generali – Ubezpieczenia komunikacyjne. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC zapewnia ochronę kierowcy na wypadek szkód, które wyrządzi innym uczestnikom ruchu drogowego. Odpowiedzialność ubezpieczyciela zamyka się w kwocie 1 050 000 euro w przypadku szkód na mieniu i 5 210 000 euro w przypadku szkód na zdrowiu poszkodowanych. Ponadto kierowca kupując OC w Generali w cenie ubezpieczenia otrzymuje również podstawowy pakiet assistance oraz Zieloną Kartę.

Ubezpieczenie Autocasco

Ochroną ubezpieczenia autocasco w Generali objąć można pojazd (którego wiek nie przekracza 13 lat) oraz jego dodatkowe wyposażenie i przewożony w nim bagaż podróżny. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w skutek uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży (za wyjątkiem motocykli). Odszkodowanie zostanie wypłacone, gdy do uszkodzenia pojazdu dojdzie w Polsce lub na terytorium krajów europejskich, z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu w Białorusi, Rosji i Ukrainie.

 

Ubezpieczenie Generali Auto Assistance

Dostępne w Generali samochodowe ubezpieczenie assistance obejmuje organizację i pokrycie kosztów świadczeń w zakresie zależnym od wybranego wariantu polisy.

W wariancie Standard świadczenia assistance organizowane są jedynie w kraju i obejmują:
– pomoc informacyjną,
– przekazywanie niezbędnych informacji wskazanej przez Ubezpieczonego osobie,
– holowanie pojazdu ubezpieczonegp (maksymalnie do 100 km) oraz holowanie pojazdu osoby poszkodowanej,
– samochód zastępczy (do 3 dni).
Suma ubezpieczenia dla jednego wypadku wynosi 1 tys. zł.

Pakiet Komfort/Komfort PLUS zapewnia wsparcie ubezpieczyciela zarówno w kraju, jak i pozostałych państwach europejskich. Dostępne w tym wariancie polisy świadczenia obejmują:
– pomoc informacyjną,
– przekazywanie niezbędnych informacji wskazanej przez Ubezpieczonego osobie,
– pomoc tłumacza,
– naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
– holowanie ubezpieczonego pojazdu oraz pojazdu osoby poszkodowanej,
– zorganizowanie zakwaterowania, kontynuacji podróży lub kierowcy zastępczego,
– samochód zastępczy (nawet do 5 dni).
Suma ubezpieczenia dla jednego wypadku wynosi 5 tys. zł.

Pakiet Lux zapewnia wsparcie ubezpieczyciela zarówno w kraju, jak i pozostałych państwach europejskich. Dostępne w tym wariancie polisy świadczenia  są niezależnie od ilości Zdarzeń assistance zaistniałych w Okresie ubezpieczenia i obejmują:

– pomoc informacyjną,
– przekazywanie niezbędnych informacji wskazanej przez Ubezpieczonego osobie,
– pomoc tłumacza,
– usługi concierge,
– naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
– holowanie ubezpieczonego pojazdu oraz pojazdu osoby poszkodowanej,
– zorganizowanie zakwaterowania, kontynuacji podróży lub kierowcy zastępczego,
– samochód zastępczy lub Kierowca zastępczy

Suma ubezpieczenia dla jednego wypadku wynosi 20 tys zł dla jednego zdarzenia assistance.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów

Ubezpieczenie NNW oferowane przez Generali zawierana jest w jednym z dwóch wariantów:

1) NNW Pojazdu – ochrona obejmuje życie i zdrowie Ubezpieczonych (kierujący i pasażerowie Pojazdu) w zakresie trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w Pojeździe określonym na Polisie,

2) NNW Kierowcy – ochrona obejmuje życie i zdrowie Kierowcy (właściciel/współwłaściciel Pojazdu określony na Polisie) w zakresie trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w każdym kierowanym przez niego pojeździe.

Polisa obejmuje zdarzenia, do których doszło na terenie Polski i poza jej granicami. W ramach ubezpieczenia Generali zapewnia świadczenia polegające na:

– odszkodowaniu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci,

– odszkodowaniu odpowiadającemu procentowi szkody na zdrowiu jeśli doszło do uszczerbku częściowego,

– zasiłku za pobyt w szpitalu,

Suma ubezpieczenia NNW wybierana jest w momencie podpisywania polisy i mieści się w przedziale od 3 do 100 tys. zł.

Ubezpieczenie Szyb

Przedmiotem ubezpieczenia szyb dostępnego w Generali są: szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne zamontowane w ubezpieczonym pojeździe. W ramach tej usługi ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów naprawy lub wymiany szyb samochodowych. Suma ubezpieczenia mieści się w przedziale od 3 do 6 tys. zł i ulega zmniejszeniu o kwotę wypłacanego odszkodowania.

Ubezpieczenie komunikacyjne