Wzór pozwu o zapłatę – świadczenie z ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej

Pozew o zapłatę świadczenia z ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej może byc złożony do sądu w sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaciło odszkodowania w stosownym terminie. W formularzu pozwu należy opisać dokładnie całą sytuację oraz umieścić w nim dowody, które wskazują na uszczerbek na zdrowiu. Jeśli powodem jest małoletni we wniosku należy określić osobę, która go reprezentuje oraz dołączyć do niego w załączniku odpis aktu urodzenia.

W sytuacji uznania przez sąd tych żądań towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca pełną kwotę zasądzoną przez sąd wraz z odsetkami za okres zwłoki.