Wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym – odszkodowanie z AC (autocasco), brak aktualnego blankietu prawa jazdy

Wniosek ten może zostać złożony do sądu w sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe odmiawia wypłaty odszkodownia z umowy ubezpieczenia autocasco z uwagi na to, że powód w chwili uszkodzenia pojazdu nie posiadał ważnego blankietu prawa jazdy.

W formularzu powinno się udowodnić, że powód ten nie powinien być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania. Należy dokładnie opisać całą sytuację oraz umieścić wnioski dowodowe. W sytuacji kiedy nie mieszczą się na formularzu należy dołączyć do niego formularz WD.