Wzór pozwu (OC komunikacyjne, szkoda na osobie) o zapłatę zadośćuczynienia i renty na zwiększone potrzeby

Jeśli w wyniku wypadku doznaliśmy szkody oraz generuje ona dalsze koszty leczenia oraz rehabilitacji powodujące znaczne obniżenie poziomu życia mamy prawo złożyć do sądu wniosek o zapłatę zadośćuczynienia oraz renty na zwiększone potrzeby.

Pozew powinniśmy złożyć na stosownym formularzu zaadresowany do sądu w naszym miejscu zamieszkania. Może zostać wypełniony samodzielnie lub też z pomocą adwokata.

W pozwie powinniśmy dokładnie opisać całą sytuację, przedstawić stosowne dowody. Oraz określić wysokość odszkodowania oraz miesięcznej renty, o którą się staramy.