Wzór pozwu (OC rolnika, szkoda w mieniu, spowodowana przez zwierzę)

Pozew ma na celu zasądzenie od towarzystwa ubezpieczeń kwoty za szkodę oraz zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych w sytuacji kiedy mienie zostało uszkodzone prze zwierzę rolne. W piśmie tym należy w dokładny sposób opisać całą zaistniałą sytuację oraz określić wielkość szkód jaka została spowodowana przez zwierzę.

W sytuacji kiedy sąd uzna, ze wina leży po stronie rolnika posiadającego ubezpieczenie OC dla rolników odszkodowanie jest wypłacane właśnie z tego OC.