Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty przedawnionej składki

Przedawnione długi bardzo często mogą być dochodzone przez wierzycieli na drodze sądowej.

Do dłużnika należy udowodnienie przed sądem faktu przedawnienia długu. W tym celu powinien złożyć odpowiedni formularz w sądzie rejonowym oraz tym samym zgłosić sprzeciw od nakazu zapłaty przedawnionej składki.

Podkreślenia wymaga fakt, że terminy przedawnienia nie mogą być modyfikowane umownie, czyli zabronione jest zarówno ich skracanie, jak i wydłużanie.