Wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty składki – brak odpowiedzialności w związku ze zbyciem pojazdu

Sprzeciw od nakazu zapłaty składki możemy zgłosić w sytuacji gdy nastąpiła sytuacja zbycia pojazdu. Możemy go złożyć w sądzie rejonowym.

W piśmie powinniśmy zawrzeć stosowne wnioski dowodowe takie jak:

  • umowę sprzedaży pojazdu mechanicznego
  • pismo pozwanego informujące powoda o fakcie zbycia pojazdu mechanicznego oraz o danych nabywcy

Formularz powinien być wypełniony czytelnie oraz bez żadnych skreśleń oraz poprawek.