Wypowiedzenie umowy OC i AC

Aby zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczyciela, nie wystarczy podpisanie nowej umowy OC z innym towarzystwem. Trzeba skutecznie wypowiedzieć dotychczasową polisę. Prawo do wypowiedzenia istnieje przez cały okres trwania polisy, jednak należy to zrobić najpóźniej dzień przed upływem trwania okresu ochrony, bo w przeciwnym razie polisa zostanie automatycznie przedłużona na następny okres ubezpieczeniowy. Niezależnie od terminu, wypowiadając umowę należy się upewnić, że zawarta w innym towarzystwie polisa OC jest już ważna – zarejestrowany pojazd nie może przecież pozostawać bez ubezpieczenia!

W przypadku kradzieży lub złomowania pojazdu, auto należy wyrejestrować w odpowiednim urzędzie, a dokument to potwierdzający należy przekazać ubezpieczycielowi, w którym wykupione było OC. Umowa zostaje wówczas rozwiązana, a kierowca może liczyć na zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Uwaga!

Jeżeli w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej dochodzi do zakupu pojazdu, nowy właściciel ma prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie od dnia zakupu do końca trwania okresu ochrony w ramach OC.

W przypadku ubezpieczeń AC można odstąpić od umowy pod warunkiem, że polisa została kupiona na okres dłuższy niż 6 miesięcy. W takiej sytuacji właściciel pojazdu ma 30 dni na złożenie oświadczenia o rezygnacji z ochrony (przedsiębiorców obowiązuje z reguły termin 7-dniowy). Rozwiązanie umowy nie znosi z kierowcy obowiązku zapłaty składki za okres, w którym umowa była ważna.