Czy moje OC zadziała za granicą?

Osoby planujące zagraniczny wyjazd własnym samochodem często zastanawiają się, czy posiadane ubezpieczenie będzie respektowane w innych krajach. Dlatego jeszcze przed podróżą warto upewnić się, gdzie zadziała ochrona polskiego OC.

W jakich krajach zadziała moje OC?

Podróżując samochodem zarejestrowanym w Polsce po terytorium zdecydowanej większości państw Europy wystarczy mieć przy sobie potwierdzenie posiadania ważnego ubezpieczenia OC. Polskie OC zadziała na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Posiadając taką polisę bez obaw możemy podróżować po drogach Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Luksemburgu, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, na Węgrzech, Litwie i Cyprze. OC zadziała również na terytorium Lichtensteinu, Monako, San Mariono, wyspy Normandzkich, Gibraltaru, Wyspy Man oraz Wysp Owczych.

W jakich krajach moje OC nie zadziała?

Choć ochrona OC zadziała na terenie większości państw europejskich należy pamiętać jednak, że w niektórych krajach ubezpieczenie OC nie wystarczy. Do takich państw należą m.in. coraz popularniejsze turystycznie kraje bałkańskie. Aby w takich miejscach móc skorzystać z ochrony gwarantowanej przez ubezpieczenie OC, konieczna jest Zielona Karta, czyli Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, który poświadcza posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych. Do krajów, w których konieczne jest posiadanie Zielonej Karty należą: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Co z moim OC, gdy dojdzie do wypadku za granicą?

Wypadek, do którego doszło za granicą to podwójnie stresująca sytuacja. Ograniczone możliwości komunikacyjne potęgują stres związany z samym wypadkiem. Dlatego warto się zawczasu zabezpieczyć na wypadek takiej sytuacji i jeszcze przed wyjazdem za granicę zaopatrzyć się w druk polsko-angielskiego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Należy wiedzieć także, że gdy to obywatel polski, jest sprawcą wypadku lub kolizji za granicą, powinien podać poszkodowanemu wszystkie dane dotyczące polisy OC lub Zielonej Karty. Jeśli sprawcą wypadku jest kierowca pojazdu zarejestrowanego w innym kraju, należy przede wszystkim dokładnie spisać dane osobowe kierowcy (imię, nazwisko oraz adres), dane polisy ubezpieczenia OC sprawcy (numer, okres ważności) oraz adres zakładu ubezpieczeń. Następie zgłosić się do zakładu ubezpieczeń, który jest odpowiedzialny za likwidację szkody oraz wypłatę odszkodowania.