Czym są Ogólne Warunki Ubezpieczenie (OWU) i gdzie je znajdę?

OWU czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia to zbiór przepisów prawnych stosowanych do wszystkich rodzajów ubezpieczeń w danym towarzystwie ubezpieczeniowym lub podmiocie zapewniającym ochronę ubezpieczeniową. Upraszczając, OWU stanowi swoisty regulamin zawierający wszystkie istotne dla umowy ubezpieczenia postanowienia, takie jak:

  • zakres ubezpieczenia,
  • przedmiot ubezpieczenia,
  • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  • obowiązki ubezpieczyciela,
  • obowiązki Klienta,
  • sposób ustalenia odszkodowania oraz jego wysokości.

W OWU znajduje się opis warunków umowy, na podstawie których została podpisana polisa. Dlatego znajomość tego dokumentu jest szczególnie ważna przy ubezpieczeniach dobrowolnych, takich jak AC samochodu, ubezpieczenia majątkowe, zdrowotne i życiowe. W ich przypadku istotne są sumy i zakres ubezpieczenia oraz sposób likwidacji szkody.

Ogólne warunki ubezpieczenia otrzymasz w momencie podpisywania umowy ubezpieczenia – doręczenie tego dokumentu Klientowi jest obowiązkiem ubezpieczyciela. Jeśli przed podjęciem decyzji o zakupie polisy pragniesz sprawdzić OWU, znajdziesz je na naszej stronie w zakładce Powiązane dokumenty, która znajduje się przy opisie każdego z towarzystw ubezpieczeniowych. Dokument ten powinien być też dostępny na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Pamiętaj! Umowa ubezpieczenia to skomplikowany produkt finansowy, jeśli czegoś nie rozumiesz możesz śmiało zapytać naszego doradcy odwiedzając jedną z placówek lub zadać pytanie konsultantowi dzwoniąc pod numer 801 000 000.