Co oznacza „all risks” w ubezpieczeniach?

W tym tekście poradnika odpowiemy na pytanie, co oznacza termin all risks oraz wyjaśnimy korzyści wynikające z posiadania tego typu ubezpieczenia.

All risk – co to znaczy?

„All risks” to termin określający szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej, w dosłownym tłumaczeniu – od wszystkich ryzyk. Tego typu wariant ubezpieczeń coraz częściej dostępny jest dla klientów indywidualnych np. w ubezpieczeniu mieszkania, ubezpieczeniu zdrowotnym czy autocasco. Wcześniej z tego typu polis korzystały głownie firmy i przedsiębiorstwa.

All risk – korzyści

Ubezpieczenie w wariancie od wszystkich ryzyk to najwygodniejsza dla klienta formuła ubezpieczenia. W praktyce oznacza, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane wszystkimi zdarzeniami losowymi (również takimi, których nie da się przewidzieć) z wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Co więcej, dużą korzyścią ubezpieczenia all risk jest łatwość w ubieganiu się o odszkodowanie. W przypadku powstania szkody ubezpieczony musi jedynie ją zgłosić, a tzw. „ciężar dowodu” leży po stronie towarzystwa. Oznacza to, że w razie wątpliwości co do przyczyny szkody, to nie poszkodowany, a ubezpieczyciel ma obowiązek wykazać, że nie odpowiada on za powstałą szkodę wskazując konkretny punkt z katalogu wyłączeń odpowiedzialności.

Kiedy nie zadziała ochrona ubezpieczenia all risk?

Ubezpieczenia all risks oferują szeroką ochronę, ale nie oznacza to, że zadziała w absolutnie każdym przypadku. Również przy takim wariancie polisy obowiązują pewnego rodzaju ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej. Dla przykładu ubezpieczenie autocasco w formule all risks nie zadziała, jeśli właściciel auta spowoduje wypadek pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Dokładną listę wyłączeń ochrony ubezpieczenia należy sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).