Czym zajmuje się Polska Izba Ubezpieczeń

Funkcjonująca od 1990 roku Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) jest organizacją ubezpieczeniową, obowiązkowo zrzeszającą towarzystwa ubezpieczeniowe. Instytucja ta reprezentuje tym samym wszystkie działające w Polsce zakłady ubezpieczeń. Jej misją jest dbałość o wysoką jakość i wizerunek polskiego rynku ubezpieczeniowego. Obecnie na czele PIU stoi Prezes Zarządu Izby Jan Grzegorz Prądzyński.

 

Do głównych celów Polskiej Izby Ubezpieczeń należą:

  • budowanie silnego samorządu ubezpieczeniowego,
  • zgłaszanie i opiniowanie aktów prawnych oraz reprezentowanie rynku ubezpieczeniowego przed ustawodawcą,
  • działanie w ramach międzynarodowych struktur samorządu ubezpieczeniowego, współpraca z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami,
  • edukacja w zakresie ubezpieczeń oraz budowania prestiżu i zaufania wobec usług ubezpieczeniowych w Polsce.

 

Polska Izba Ubezpieczeń
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Tel. 022 420 51 05 lub 06
Fax. 022 420 51 07
www.piu.org.pl