Holowanie za granicą – kiedy mogę na nie liczyć?

Holowanie uszkodzonego pojazdu to usługa, z której skorzystać można w ramach ubezpieczenia assistance. Na rynku dostępne są przeróżne pomocowe ubezpieczenia komunikacyjne, które znacznie się różnią w zależności od wybranego wariantu. Bezpłatne assistance dodawane do ubezpieczenia OC lub AC zazwyczaj gwarantuje okrojony zakres pomocy – i to najczęściej jedynie wtedy, gdy przytrafi Ci się kolizja na terenie kraju. Pomoc ubezpieczyciela polegającą na holowaniu uszkodzonego auta do najbliższego warsztatu poza granicami kraju zapewnić może rozszerzony wariant ubezpieczenia assistance, za który trzeba odpowiednio dopłacić.

Aby sprawdzić, czy w ramach posiadanej polisy możesz liczyć na odholowanie uszkodzonego pojazdu także poza granicami kraju, wystarczy zajrzeć do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Dokument ten warto prześledzić zwracając uwagę nie tylko na zakres ochrony ubezpieczenia, ale również na zawarte w nim wyłączenia terytorialne. Standardowo pomoc ubezpieczyciela nie obejmuje Mołdawii, Turcji i Rosji (albo ich części nieeuropejskich), czasem także Białorusi i Ukrainy. Trzeba też wiedzieć, że wsparcie ubezpieczyciela w postaci holowania za granicą podlega ograniczeniom limitów kilometrów bądź maksymalnej kwoty kosztów usługi.

Kierowcom poszukującym ubezpieczenia assistance, z którego będą mogli skorzystać, gdy podczas zagranicznej podróży wystąpi konieczność holowania auta, polecamy sprawdzić ofertę m.in. PZU, Gothaer, Link4 czy też HDI.