Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych i polega na ochronie obejmującej życie lub zdrowie ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczenie NNW zapewnia mu wsparcie finansowe w związku z uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w następstwie nieszczęśliwego wypadku drogowego zarówno w kraju, jak i za granicą. Co ważne, ochroną ubezpieczeniową objęty jest nie tylko właściciel polisy, ale i wszyscy pasażerowie w liczbie zapisanej w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW obejmuje trwałe następstwa wypadków, które miały miejsce:

  • w związku z ruchem pojazdu,
  • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • bezpośrednio przy jego załadunku i wyładunku,
  • podczas pobierania paliwa na stacji benzynowej,
  • podczas zatrzymania, postoju lub naprawy pojazdu.

 

Uwaga!

Im wyższą sumę ubezpieczenia wybierze się podczas zakupu, tym większe będzie odszkodowanie. Zazwyczaj każdy 1% uszczerbku na zdrowiu odpowiada rekompensacie wyrażonej w takim samym procencie sumy ubezpieczenia.