Suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna – na jakie odszkodowanie możesz liczyć?

Czytając umowy ubezpieczenia zatknęliście się zapewne z dwoma terminami – suma ubezpieczenia oraz suma gwarancyjna. Wiele osób myli oba pojęcia. W tym poradniku tłumaczymy na czym polega podstawowa różnica pomiędzy tymi terminami. Warto orientować się w tym temacie, bo od wysokości tych sum zależy wysokość odszkodowania. Czym więc różni się suma ubezpieczania od sumy gwarancyjnej?

Suma ubezpieczenia a suma gwarancyjna

Suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialność zakładu, ustalana jest indywidualnie w ubezpieczeniach mienia i osobowych. Jej wysokość zależy od tego, co konkretnie chcemy objąć ochroną ubezpieczenia. Jeśli ma być to np. mieszkanie, to suma ubezpieczenia powinna stanowić wartość, za jaką możliwe będzie odtworzenie naszego mienia w przypadku szkody. Decydując się na zakup ubezpieczenia turystycznego możemy samodzielnie wybrać limit odpowiedzialności ubezpieczyciela, warto ustalić kwota na poziomie uwzględniającym koszty ewentualnego leczenia i transportu medycznego do kraju. Jeśli więc zależy nam na wysokim odszkodowaniu, należy określić możliwie jak najwyższą sumę ubezpieczenia. Pamiętać trzeba, że wysokość odszkodowania nie będzie wyższe od sumy określonej w umowie, lecz jednocześnie będzie odpowiadała rozmiarowi poniesionej szkody.

Z kolei suma gwarancyjna występuje w ubezpieczeniu OC – chodzi tu nie tylko o OC komunikacyjne, ale także np. OC w życiu prywatnym czy OC związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej. Termin ten odnosi się do górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli oznacza maksymalną kwotę, jaką poszkodowany może dostać w ramach polisy. W przypadku ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych wysokość sumy gwarancyjnej reguluje ustawa, w myśl której nie może być ona niższa niż 5 milionów euro w przypadku szkody na osobie oraz 1 milion euro w przypadku szkody w mieniu.