Czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją, która zabezpiecza interesy osób ubezpieczonych. Podstawowym zadaniem Funduszu jest wypłacanie odszkodowań i świadczeń ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. UFG zaspokaja również roszczenia osób poszkodowanych, w przypadku, gdy sprawca wypadku drogowego uciekł z miejsca zdarzenia i jest nieznany.

 

Dodatkowo misją UFG jest zapewnienie szczelności systemu obowiązkowego OC oraz ograniczenie liczby nieubezpieczonych pojazdów poruszających się po polskich drogach. Dlatego też do zadań UFG zalicza się kontrola i karanie nieubezpieczonych, np. posiadacz samochodu osobowego może zapłacić maksymalnie 2-krotność minimalnego krajowego wynagrodzenia.

Środki na działanie UFG pochodzą z:

  • wpłat zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń objętych gwarancją UFG,
  • dochodów z lokat środków UFG,
  • wpływów z kar nałożonych na osoby, które nie dopełniły obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego,
  • wpłat towarzystw ubezpieczeń na życie, w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z ubezpieczycieli życiowych.

 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa
Tel. 022 539 61 00
Fax 022 539 62 61 lub 539 62 62
www.ufg.pl