Okres ubezpieczenia OC

Po drogach w Polsce nie mogą poruszać się pojazdy nieposiadające OC. W związku z tym, gdy pojazd zakupiony od dealera lub sprowadzony z zagranicy nie posiada OC, polisę należy wykupić najpóźniej w dniu jego rejestracji, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia go do ruchu. W przypadku kupna używanego pojazdu, który nie posiada ważnego ubezpieczenia OC należy je wykupić jeszcze tego samego dnia

W większości przypadków umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, choć istnieje również możliwość zawarcia tzw. „umowy ubezpieczenia krótkoterminowego” na czas nie krótszy niż 30 dni.

Uwaga!

Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się zgodnie z datą zawartą w umowie ubezpieczenia i obowiązuje przez rok, aż do dnia poprzedzającego dzień podpisania umowy. Gdy minie termin umowy, przedłużana jest ona automatycznie, chyba że pojazd został sprzedany.