Historia pojazdu – numer VIN

VIN to numer identyfikacyjny pojazdu nadany i umieszczony bezpośrednio przez producenta. Składa się on z ciągu 17 znaków – cyfr i liter. Jest to swego rodzaju DNA pojazdu, dzięki któremu można mieć pewność, jakim samochodem się poruszamy. Poniżej tłumaczymy, co oznacza numer VIN i gdzie go szukać. Informację te mogą być przydatne dla wszystkich zainteresowanych kupnem używanego auta, które bezwarunkowo trzeba zweryfikować pod kątem ich stanu technicznego i prawnego.

Numer VIN – co daje?

Dzięki znajomości numeru VIN, można uzyskać wiele informacji na temat historii danego pojazdu. Decydując się na zakup używanego auta należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania do sprzedających, którzy czasem ukrywają informacje na temat realnego stanu technicznego pojazdu. Gdy znamy numer VIN możemy bez problemu porównać faktyczny stan danego auta z opisem umieszczonym w ogłoszeniu. Dzięki danym z raportu historii pojazdu, poznamy informację na temat kolizji, wypadków, kradzieży, przebiegu czy zmian fabrycznych w wyposażeniu.

Jak sprawdzić numer VIN?

Charakterystyczny dla każdego pojazdu numer VIN odnaleźć można w dwóch miejscach – w dokumentach oraz bezpośrednio w pojeździe. W dowodzie rejestracyjnym numer ten znajduje się w polu oznaczonym literą E. Znaleźć go można także w aucie na tablicy znamionowej, zwykle umieszczanej na wewnętrznej stronie przedniej ściany auta (tuż obok drzwi) lub na stopniach wejściowych w pierwszych drzwiach pojazdu.

Gdzie sprawdzić numer VIN?

Informacji o samochodach zarejestrowanych w Polsce można szukać za pośrednictwem numeru VIN na oficjalnej stronie Centralnej Ewidencji Pojazdów: https://historiapojazdu.gov.pl/. Podając numer VIN, numer rejestracyjny pojazdu oraz datę pierwszej rejestracji, jesteśmy w stanie uzyskać wszelkie informacje, gromadzone od momentu pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce. Miedzy innymi datę ostatniego badania technicznego, termin ważności polisy OC, informację o liczbie właścicieli oraz czy pojazd nie był zgłaszany jako kradziony.