Ubezpieczenia AC

Czy ubezpieczenie samochodu AC jest kosztem uzyskania przychodu?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą często zastanawiają się, czy koszty związane z ubezpieczeniem firmowego samochodu mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Wyjaśniamy, kiedy koszt ubezpieczenia AC możne zostać zaliczony do kosztów firmowych. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia kwestii dotyczących wliczania składki za ubezpieczenie do kosztów firmowych, przypominamy czym tak właściwie jest autocasco. To dobrowolne ubezpieczenie, które […]
Czytaj wiecej...

Ubezpieczenie samochodu AC. Co to jest i jakie wybrać?

Ubezpieczenie autocasco, w przeciwieństwie do OC, nie jest obowiązkowe, warto jednak rozważyć zakup tej polisy. W tym poradniku wyjaśniamy, co daje ubezpieczenie AC i jak wybrać dopasowaną do potrzeb ofertę. W opinii wielu kierowców autocasco to ubezpieczenie auta od kradzieży. W rzeczywistości polisa z reguły obejmuje znacznie szerszy zakres, dzięki czemu zapewnia właścicielowi pojazdu komfort […]
Czytaj wiecej...

Jak określić wartość samochodu?

Określenie wartości pojazdu bywa potrzebne, gdy na przykład chcemy go sprzedać lub ubezpieczyć. Jeśli zastanawiasz się, jak dokładnie określić wartość samochodu, ten poradnik jest dla Ciebie.      W momencie, gdy ubezpieczamy bądź sprzedajemy pojazd, warto poznać jego realna wartość rynkową.  W przypadku zakupu polisy na jej podstawie ustalona zostanie suma ubezpieczenia oraz wysokość składki. […]
Czytaj wiecej...

Franszyza redukcyjna - Udział własny

Udział własny to wysokość potrącenia z odszkodowania w każdej zgłoszonej szkodzie, najczęściej określona procentowo (od 5 do 50%. ) lub rzadziej kwotowo. Od wysokości udziału własnego zależy wysokość składki tzn. im wyższy udział własny tym niższa składka i odwrotnie. Oznacza to, że otrzymamy odszkodowanie pomniejszone o określony w umowie udział własny. Zawierając umowę ubezpieczenia udział […]
Czytaj wiecej...

Oględziny pojazdu

Wymóg przeprowadzenia oględzin jest uzależniony od procedur konkretnego Towarzystwo Ubezpieczeń.
Czytaj wiecej...

OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia

OWU to najważniejszy dokument dotyczący ubezpieczenia Autocasco. Określa obowiązki posiadacza polisy oraz Towarzystwa Ubezpieczeń wynikające z zawartej umowy. Wskazuje na sytuacje, w których Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie. Zawiera katalog zdarzeń, czyli wyłączeń odpowiedzialności, w przypadku których nie możemy domagać się pokrycia strat od Towarzystwa Ubezpieczeń. OWU określają ponadto procedurę przy wypłacie odszkodowania (np. sposób określenia […]
Czytaj wiecej...

Suma ubezpieczenia a wartość pojazdu

W momencie zawierania umowy ubezpieczenia Autocasco deklaruje się wartość rynkową pojazdu, który zamierzamy ubezpieczyć. Na podstawie wyceny pojazdu do ubezpieczenia określana jest suma ubezpieczenia oraz wysokość składki ubezpieczeniowej. Dlatego tak ważne jest, aby precyzyjnie określić wartość samochodu do ubezpieczenia AC. Wartość pojazdu – co to jest i jak ją sprawdzić Podanie wartości samochodu do ubezpieczenia […]
Czytaj wiecej...

Czym jest ubezpieczenie Autocasco (AC)

Ubezpieczenie Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. celu celem ubezpieczenia jest ochrona majątku przed konsekwencjami szkód spowodowanych z winy kierującego pojazdem lub w wyniku zdarzeń losowych. AC chroni w takich sytuacjach, jak: kradzież wypadek / kolizja żywioły Przedmiotem ubezpieczenia AC jest pojazd wraz z wyposażeniem. Polisa Autocascochroni właściciela od strat na wartości lub utracie pojazdu. Maksymalna […]
Czytaj wiecej...

Ubezpieczenie AC

 • Autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Polisa chroni właścicieli pojazdów mechanicznych – a nie, jak obowiązkowe OC, ofiary wypadków – przede wszystkim od zdarzeń powstałych niezależnie od nich (m.in. kradzież, wandalizm, szkody spowodowane warunkami atmosferycznymi i żywiołami). AC pozwala także na likwidację uszkodzeń pojazdu, które spowodował sam właściciel pojazdu lub nieznany sprawca.

 • Czy AC i OC wznowi się samo (automatycznie)?

  Ubezpieczenie AC to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, które chroni pojazd m.in. przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dobrowolny charakter ubezpieczenia oznacza, że zawarcie umowy zależy tylko od woli właściciela pojazdu. Ochrona, jaką obejmuje autocasco, zależy od warunków jakie oferuje zakład ubezpieczeń oraz od preferencji osoby ubezpieczającej pojazd. Warto wiedzieć, że w niektórych krajach Europy OC i AC są sprzedawane jako oddzielne polisy komunikacyjne. Na przykład w Wielkiej Brytanii i Irlandii są one sprzedawane jedynie jako pakiet.

  Automatyczne przedłużenie umowy AC?

  Warto wiedzieć, że automatyczne przedłużenie polisy AC, jak to ma miejsce w przypadku OC komunikacyjnego, nie następuje. Gdy okres trwania umowy dobiegnie końca, polisa wygasa i pojazd nie jest już objęty ochroną ubezpieczenia. Dlatego przed końcem aktualnej umowy należy skontaktować się z agentem w celu wznowienia AC (przedłużenia AC).

   Automatyczne wznowienie ubezpieczenia tylko w OC

  Jak wyżej napisano, automatyczne przedłużenie AC nie następuje, natomiast inaczej wygląda to w wypadku automatyczne przedłużenia OC. Automatyczne przedłużenie umowy OC, inaczej określane wznowieniem OC lub odnowieniem OC, to mechanizm, który sprawia, że kończąca się umowa ubezpieczenia jest automatycznie zawierana na okres kolejnych 12 miesięcy.

  Proces przedłużenia OC odnosi się tylko do zakresu obowiązkowego świadczenia z tytułu umowy komunikacyjnej OC. Jeśli składki były systematycznie opłacane w pełnej wysokości, dojdzie do automatycznego wznowienia polisy OC. Dzięki temu nie trzeba martwić się o formalności związane z przedłużeniem ochrony ubezpieczenia.

  Niestety w przypadku ubezpieczenia AC umowa nie odnawia się automatycznie. Oznacza to, że posiadacze pakietu OC i AC muszą pamiętać, że o ile automatyczne wznowienie OC wynika wprost z ustawy, to wraz z ostatnim dniem umowy wygasa ochrona ubezpieczenia AC. Jednak wiele towarzystw jeszcze przed końcem trwania polisy AC wysyła propozycję przedłużenia ochrony, w której zawarte są warunki ubezpieczenia na kolejny okres i propozycja składki.

  Wypowiedzenie OC zatrzyma automatyczne wznowienie polisy

  Jeśli nie chcemy dopuścić do automatycznego wznowienia OC (np. z powodu planowanej sprzedaży auta), musimy doprowadzić do wygaśnięcia polisy OC. Należy w tym celu przedłożyć wypowiedzenie umowy OC. Zapobiegnie to automatycznemu wznowieniu przedłużeniu ubezpieczenia OC. Niewypowiedziana polisa OC spowoduje wznowienie automatyczne OC, skutkujące kontynuacją polisy OC.

Na co zwrócić uwagę kupując AC?

Podejmując decyzję o wyborze AC, należy przede wszystkim kierować się zakresem ochrony ubezpieczeniowej, a dopiero później patrzeć na cenę polisy. W AC najważniejsze jest dopasowanie poszczególnych parametrów polisy tak, aby zakresem odpowiadały indywidualnym potrzebom właściciela samochodu.   Uwaga! Ubezpieczenie AC wybiera się inaczej niż obowiązkowe OC, które jest identyczne w każdym towarzystwie i dlatego podstawowym […]
Czytaj wiecej...

Zakres ubezpieczenia AC

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach AC obejmuje zdarzenia, które dotykają bezpośrednio ubezpieczonego właściciela pojazdu mechanicznego przed skutkami powstałych na jego mieniu szkód. Do zdarzeń ubezpieczanych w ramach AC zalicza się: kradzież, uszkodzenia pojazdu z własnej winy w kolizji drogowej (m.in. z innym pojazdem, zwierzęciem), a także uderzenie w elementy znajdujące się przy drodze, np. budynek, znak […]
Czytaj wiecej...

Zniesienie franszyzy integralnej, udziałów własnych i amortyzacji części

Szukając dla siebie odpowiedniego AC trzeba sprawdzić, czy w ramach polisy możliwe jest zniesienie franszyzy integralnej, udziałów własnych (franszyzy redukcyjnej) oraz amortyzacji części. Co można dzięki temu zyskać?   Franszyza integralna blokuje możliwość likwidacji szkód poniżej ustalonej z ubezpieczycielem kwoty. Jej zniesienie pozwala więc na skorzystanie z ubezpieczenia nawet w przypadku drobnych uszkodzeń.   Uwaga! […]
Czytaj wiecej...

Szkoda całkowita w ubezpieczeniu Autocasco

Szkoda całkowita, w ramach ubezpieczeń Autocasco (inaczej niż w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym), to takie uszkodzenia, których koszt naprawy przekroczy określoną procentowo w warunkach umowy (OWU) wartość samochodu będącą na progu ekonomicznej opłacalności naprawy uszkodzonego pojazdu. Zazwyczaj jest to od 60% do 80% wartości rynkowej pojazdu. Zakwalifikowanie szkody jako całkowitej powoduje zmianę sposobu wyliczenia odszkodowania. Odszkodowanie […]
Czytaj wiecej...

Kosztorysowy czy serwisowy – który wariant AC wybrać?

Właściciele pojazdów mają zazwyczaj możliwość wyboru pomiędzy wariantem kosztorysowym (gotówkowym, preferowanym przez właścicieli starszych samochodów) a serwisowym (bezgotówkowym, polecanym posiadaczom młodszych pojazdów): w pierwszym przypadku kierowcy wypłacana jest zaakceptowana przez niego suma zawarta w kosztorysie szkody, a naprawy dokonuje on we własnym zakresie, korzystając z samodzielnie wybranych serwisów, wariant serwisowy oznacza, ze auto kierowane jest […]
Czytaj wiecej...

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia Autocasco

Jeżeli umowa ubezpieczenia Autocasco została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, odstąpić od niej można w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia. Dla przedsiębiorców termin ten jest krótszy i wynosi 7 dni. Do takiego odstąpienia nie jest potrzebna zgoda Towarzystwa Ubezpieczeń, a jedynie oświadczenie w tym zakresie. Pozostaje obowiązek zapłaty składki za okres, […]
Czytaj wiecej...