Jak wypowiedzieć umowę OC?

Wielu kierowców zadaje pytanie: czy można wypowiedzieć umowę OC w trakcie jej trwania, kiedy to zrobić i jak w praktyce wygląda rezygnacja z polisy? Z tego poradnika dowiesz się, jak skutecznie złożyć wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC samochodu.

Jeśli zdecydowałeś się na rezygnację z dotychczasowego ubezpieczenia, musisz pamiętać, że nie wystarczy wykupić OC u innego ubezpieczyciela. Przede wszystkim należy skutecznie wypowiedzieć OC samochodu. Pamiętaj, że rezygnację z umowy ubezpieczenia można złożyć w określonych przypadkach, przestrzegając terminów i składając odpowiedni wniosek.

Kiedy wypowiedzieć umowę OC?

Ubezpieczenie OC automatycznie odnawia się na kolejny rok w przypadku, gdy osobiście je kupiliśmy i zapłaciliśmy za nie pełną składkę. W takiej sytuacji zmiana ubezpieczyciela wiąże się z koniecznością wypowiedzenia umowy w obecnym towarzystwie.

Rezygnacja z ubezpieczenia OC nie jest skomplikowaną sprawą. Należy jednak wiedzieć, w zależności od okoliczności rozwiązanie umowy odbywa się na innych zasadach. Kluczową kwestią jest to, ile czasu na wypowiedzenie OC w danych okolicznościach ma właściciel pojazdu.

Wypowiedzenie – OC komunikacyjne niedługo wygasa lub umowa odnowiła się automatycznie

W przypadku gdy okres aktualnej ochrony ubezpieczenia dobiega końca, a właściciel auta chce zmienić zakład ubezpieczeń, musi złożyć pisemną rezygnację. Sprawą bardzo istotną jest termin wypowiedzenia OC – trzeba to zrobić najpóźniej na dzień przed datą wygaśnięcia ochrony. W przeciwnym razie polisa się automatycznie odnowi. Przed wypowiedzeniem umowy należy kupić nową polisą i upewnić się, że zawarta z inną firmą umowa już zaczęła działać. Trzeba pamiętać, że pojazd nawet przez jeden dzień nie może pozostać bez ochrony ubezpieczenia.

Nawet jeśli polisa została automatycznie przedłużona, to właściciel pojazdu nadal może zmienić ubezpieczyciela. W tym przypadku również trzeba kupić nowe OC i złożyć stosowne wypowiedzenie do ubezpieczyciela, z którego usług chcemy zrezygnować. Towarzystwo rozwiąże umowę i pobierze składki jedynie za okres, w którym faktycznie korzystaliśmy z ochrony.

Wymówienie polisy OC zbywcy pojazdu

Kierowcy kupujący używane auto bardzo często zadają sobie pytanie – czy muszę wypowiedzieć umowę OC byłego właściciela? Warto wiedzieć, że z polisy można korzystać do końca jej ważności. Równie dobrze z OC otrzymanego od poprzedniego właściciela pojazdu można zrezygnować w każdym momencie umowy. Formalności związane z wypowiedzeniem umowy najlepiej rozpocząć, dopiero gdy mamy pewność, że ochrona nowo zakupionej polisy zaczęła już działać. Aby dopełnić formalności, trzeba dostarczyć do dawnego ubezpieczyciela stosowne wypowiedzenie i kopię umowy zakupu auta.

Rezygnacja z OC po wyrejestrowaniu pojazdu

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia samochodu w związku z jego wyrejestrowaniem najczęściej wiąże się z jego kradzieżą, przekazaniem go do złomowania lub sprzedażą pojazdu za granicę. W takiej sytuacji należy przedstawić ubezpieczycielowi dokument potwierdzający wyrejestrowanie auta.

Rezygnacja z OC kupionego przez internet

W przypadku umów zawartych na odległość, czyli za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie, można odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.

Czy można wypowiedzieć umowę OC przez internet?

Rezygnację z umowy OC trzeba złożyć na piśmie. Nie trzeba tego robić jednak osobiście w oddziale firmy. Skan dokumentu z własnoręcznym podpisem można przesłać do ubezpieczyciela w wiadomości e-mail lub za pośrednictwem faksu. Za datę złożenia wypowiedzenia przyjmuje się dzień, w którym dokument został dostarczony, a w przypadku przesyłki tradycyjną pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia OC?

Nawet najmniejszy błąd lub spóźnienie się z wypowiedzeniem ubezpieczenia skutkuje automatycznym odnowieniem polisy, co zmusza kierowcę do zapłacenia podanej przez dotychczasowego ubezpieczyciela składki. Dlatego też warto wiedzieć, że oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia OC powinno zawierać kilka podstawowych informacji, m.in.:

– dane ubezpieczonego (imię, nazwisko, adres),

– markę oraz numer rejestracyjny pojazdu,

– nazwę towarzystwa ubezpieczeń,

– okres, na jaki została zawarta polisa,

– serię i numer polisy,

– klauzulę: „Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK wypowiadam powyższą umowę z zachowaniem terminu ustawowego”,

– oraz własnoręczny podpis.

Należy jednak pamiętać, że treść wypowiedzenia będzie się nieco różnić w zależności od przyczyny i okoliczności składania wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC. Aby nie popełnić błędu, wystarczy znaleźć odpowiedni formularz wypowiedzenia umowy OC.

Wzór wypowiedzenia umowy OC

Większość towarzystw wzory dokumentów rezygnacji z umowy zamieszcza na swoich stronach internetowych. Gotowy druk wypowiedzenia OC znaleźć można także na naszym portalu w zakładce „wzory dokumentów”. Formularz jest uniwersalny, można z jego pomocą wypowiedzieć umowę OC pojazdu u dowolnego ubezpieczyciela. Wystarczy go pobrać, wydrukować, wypisać i dostarczyć do towarzystwa.