Jaka kara za brak OC?

Do zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego OC zobowiązani są wszyscy bez wyjątku posiadacze pojazdów samochodowych, motorowerów i motocykli, ciągników rolniczych, przyczep oraz pojazdów wolnobieżnych. Co więcej muszą oni posiadać ważne ubezpieczenie przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany. Niezależnie od tego, czy jest on użytkowany, czy nie. Osoba, która pomimo obowiązku nie posiada ubezpieczenia OC, będzie zobowiązana do zapłacenia kary.

Jaka kara za brak ubezpieczenia OC?

Za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC grozi kara nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest ona wyznaczana urzędowo i stała, co oznacza, że nie da się jej zmniejszyć, czy wynegocjować. Kierowca poruszający się samochodem osobowym bez ważnej polisy OC, zapłaci karę o wysokości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego przez Radę Ministrów na dany rok kalendarzowy. Kary w maksymalnej wysokości zapłacą osoby, które nie będą miały ważnego ubezpieczenia przez czas dłuższy niż 14 dni. Do 3 dnia bez OC włącznie naliczane jest 20% stawki, a od 4 do 14 dnia – 50% pełnej kary.

Jaka kara za brak OC motocykla, ciężarówki i innych pojazdów?

Posiadacze samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów poruszając się bez OC muszą liczyć się z karą o wysokości trzech minimalnych pensji. Jeżdżąc bez polisy motocyklem lub skuterem kierowca naraża się na karę w wysokość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kara za brak OC nieunikniona

Fakt posiadania ubezpieczenia OC weryfikuje policja podczas kontroli drogowej. Karę za brak OC zapłacić można również wówczas, gdy nieubezpieczonego ominie spotkanie z drogówką. Kierowcy, którzy nie dopełnili obowiązku w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, spodziewać się mogą spotkania z tzw. „wirtualnym policjantem”, czyli narzędziem wykrywającym przerwy w OC przez cykliczne kontrole informacji zawartych w bazie UFG.