Jak napisać oświadczenie o kolizji drogowej?

Oświadczenie w sprawie kolizji to dokument spisywany przez uczestników zdarzenia drogowego, w którym sprawca zajścia przyznaje się do winy. Dzięki temu poszkodowany będzie mógł potwierdzić swoje roszczenia w procesie likwidacji szkody.

Gdy zdarzy się nam stłuczka samochodowa oświadczenie może zostać spisane na wydrukowanym wcześniej formularzu bądź też na zwykłej kartce papieru. Poniżej kilka rad, jak odręcznie napisać oświadczenie z miejsca kolizji.

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym jest najszybszym sposobem na rozwiązanie problemu dotyczącego kolizji. Nie zawsze bowiem trzeba wzywać policję do wyjaśnienia okoliczności zajścia. Funkcjonariuszy wzywamy obowiązkowo, gdy w wypadku ktoś ucierpiał. Warto to zrobić również wtedy, gdy podejrzewamy, że któryś z uczestników jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Kolizję zgłaszamy też, gdy sprawca odjechał z miejsca zdarzenia. W każdym innym przypadku wystarczy oświadczenie o spowodowaniu stłuczki.

Aby oświadczenie o szkodzie komunikacyjnej mogło zakończyć sprawę, żaden z uczestników nie może mieć zastrzeżeń odnośnie przebiegu zdarzenia oraz rozmiaru uszkodzeń.

Taki dokument warto spisać również w sytuacji drobnej kolizji np. na parkingu. Dzięki temu łatwiej będzie nam otrzymać odszkodowanie za szkody. Warto wiedzieć, że oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu niczym się nie różni od oświadczenia w każdym innym rodzaju zdarzenia.

Jak poprawnie napisać oświadczenie sprawcy szkody?

Niezależnie od tego, czy jesteś sprawcą czy osobą poszkodowaną w wypadku, musisz dopilnować, aby zostało spisane oświadczenie o spowodowaniu kolizji. Dobrze jest posiadać gotowy wzór dokumentu (pobrać go możesz za pośrednictwem internetowe strony PBUK – tutaj). Jeśli jednak wcześniej nie zadbasz o oświadczenie o kolizji samochodowej, możesz spisać oświadczenie odręcznie.

Zawierać ono powinno:

– dane osobowe kierowców oraz właścicieli pojazdów. Zanotować należy imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer serii dowodu osobistego i kategorię posiadanych praw jazdy osób kierujących pojazdami uczestniczącymi w kolizji. W przypadku, gdy kierowca któregoś z nich nie jest właścicielem pojazdu, trzeba podać również dane właściciela samochodu,
– dane identyfikujące pojazdy, czyli numery rejestracyjne aut,
– nazwę zakładu ubezpieczeniowego, w którym pojazd jest ubezpieczony, a także okres ważności i numery polis,
– dokładną datę i miejsce zdarzenia,
– opis zdarzenia i uszkodzenia pojazdów,
– informację o przyznaniu się do winy przez sprawcę,
– podpisy poszkodowanego oraz sprawcy kolizji.

 Jak opisać okoliczności kolizji?

Spisując oświadczenie kolizyjne dbaj o szczegóły. Aby zaoszczędzić sobie kłopotów przy likwidacji szkody, ważne jest, aby sporządzić dokładny opis okoliczności zdarzenia. Można również zrobić rysunek sytuacyjny kolizji drogowej, w którym zaznaczone zostaną kierunki poruszania się pojazdów, ich położenie po zdarzeniu oraz znaki drogowe umieszczone na drodze. Ważny jest także dokładny opis tego, co zostało uszkodzone ze wskazaniem konkretnych elementów.

Dobrze jest, gdy oświadczenie o zdarzeniu drogowym zawiera również dokumentację fotograficzną wraz z uszkodzonymi podczas kolizji fragmentami pojazdu. Jeśli na miejscu zdarzenia byli jacyś świadkowie, warto również zadbać o ustalenie danych personalnych i kontaktu telefonicznego do takich osób.

Sporządzona według powyższych wskazówek dokumentacja z pewnością usprawni zgłoszenie kolizji drogowej i przyspieszy proces likwidacji szkody, a co za tym idzie, również wypłatę odszkodowania.