Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie tylko dla kierowców

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, czyli w skrócie OC kojarzy się nam przede wszystkim z polisą dla kierowców. Nic dziwnego, to najbardziej powszechny produkt ubezpieczeniowy, który posiada każdy właściciel pojazdu. Warto wiedzieć także, że ubezpieczenie komunikacyjne zaledwie otwiera długą listę świadczeń dostępnych w ramach różnego rodzaju polis OC.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC, jak sama nazwa wskazuję jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Polisa działa w sytuacjach, kiedy wyrządzimy szkodę innej osobie. Różne rodzaje polis OC mogą chronić nas przed odpowiedzialnością za wyrządzone szkody w różnych okolicznościach.

OC w życiu prywatnym

Posiadane ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia ochronę przez roszczeniami osób trzecich, którym wyrządziliśmy szkodę podczas wykonywania codziennych czynności. Taka polisa w zależności od zakresu może obejmować wypłatę odszkodowania za szkody spowodowane przez nas samych lub też małoletnich członków rodziny, a nawet domowych zwierząt. Co więcej, często prócz wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel zajmie się także kosztami związanymi z ochroną prawną np. wynagrodzeniem za czynności prawne.

Przykładowe sytuację, w których przyda się ochrona ubezpieczenia OC w życiu prywatnym to chociażby zalanie mieszkania sąsiada czy spowodowane przez niefortunną zabawę dziecka zarysowanie karoserii auta sąsiadki.

OC w życiu zawodowym

Błędy podczas pracy przydarzyć się mogą nawet najlepszym specjalistom. OC w życiu zawodowym chroni przed koniecznością finansowej rekompensaty z tytułu popełnionych w pracy błędów. W niektórych profesjach posiadanie takiej polisy jest obowiązkowe. Dotyczy to przede wszystkim zawodów wymagających wysokich kwalifikacji i stwarzających zagrożenie spowodowania dużej szkody wobec klienta m.in. adwokat, radca prawny, lekarz czy broker ubezpieczeniowy.

Warto jednak wiedzieć, że każdy kto prowadzi działalność gospodarczą ma możliwość zakupu ubezpieczenia OC w życiu zawodowym. Tym samym zapewniamy sobie gwarancję, że finansowe konsekwencje zawodowych błędów weźmie na siebie ubezpieczyciel. Ta polisa może być bardzo przydatna także, gdy zatrudniamy pracowników. Bowiem za ich ewentualne wpadki przy pracy również może zapłacić ubezpieczyciel.