Niekorzystanie z samochodu a obowiązek opłacenia OC

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Fakt nie korzystania z zarejestrowanego auta nie zwalnia z obowiązku opłacenia składki i wznawiania polisy na kolejne okresy. Zawieszenie płatności może mieć miejsce tylko w przypadkach ściśle określonych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK Art. 33 np. po wyrejestrowaniu pojazdu lub upadku Towarzystwa Ubezpieczeń