Ubezpieczenie samochodu AC. Co to jest i jakie wybrać?

Ubezpieczenie autocasco, w przeciwieństwie do OC, nie jest obowiązkowe, warto jednak rozważyć zakup tej polisy. W tym poradniku wyjaśniamy, co daje ubezpieczenie AC i jak wybrać dopasowaną do potrzeb ofertę.

W opinii wielu kierowców autocasco to ubezpieczenie auta od kradzieży. W rzeczywistości polisa z reguły obejmuje znacznie szerszy zakres, dzięki czemu zapewnia właścicielowi pojazdu komfort i bezpieczeństwo. Decydując się na AC posiadacz pojazdu może liczyć na odszkodowanie, kiedy to on spowoduje wypadek, auto ulegnie zniszczeniu wskutek działania sił przyrody i wielu innych, trudnych do przewidzenia sytuacji.

Czy ubezpieczenie AC jest obowiązkowe? Nie. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto kupować ubezpieczenie AC brzmi – zdecydowanie tak!

Co to jest ubezpieczenie AC?

Autocasco (czytaj autokasko), w skrócie AC, to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Co oznacza, że zawarcie umowy zależy od chęci właściciela pojazdu. Najczęściej przedmiotem ubezpieczenia jest samochód wraz z jego wyposażeniem standardowym i dodatkowym (jeśli zostało wcześniej zgłoszone we wniosku do ubezpieczenia). Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczenia oraz to, ile kosztuje ubezpieczenie AC, zależy od preferencji właściciela pojazdu oraz warunków, jakie oferuje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Najczęściej zakres ubezpieczenie AC obejmuje uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu w wyniku kolizji drogowej z winy jego właściciela oraz szkody powstałe w wyniku:

  • wypadku i kolizji z udziałem innych uczestników ruchu drogowego,
  • kolizji z przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem,
  • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta,
  • kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego,
  • pożaru lub wybuchu,
  • działania zjawisk atmosferycznych, do których zaliczamy m. in. powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna, lawiny, osuwanie bądź zapadanie się ziemi lub działania innych sił przyrody.

W zależności od towarzystwa zakres autocasco może się różnić, dlatego jeszcze przed zakupem polisy należy dokładnie zapoznać się z szczegółami dostępnych na rynku ofert. Natomiast aby wiedzieć, co pokrywa AC i kiedy będzie możliwa pomoc ubezpieczyciela koniecznie trzeba także doczytać warunki umowy zapisane w OWU.

Jakie ubezpieczenie AC wybrać?

Zakres ochrony udostępniany w ramach ubezpieczenia autocasco może być bardzo szeroki. Dobre AC powinno odzwierciedlać potrzeby właściciela pojazdu. Aby wybrać optymalną ochronę należy zastanowić się nad kilkoma elementami ubezpieczenia. Oto one:

  • Zakres ubezpieczenia

Warto zwrócić uwagę, czy polisa autocasco obejmuje jedynie zdarzenia z innym pojazdem, czy także ze zwierzęciem, przedmiotem czy osobą. Ważne i niezwykle pomoce jest dodanie do ubezpieczenia AC ryzyka kradzieży auta. Ten element polisy bywa dodatkową opcją, lecz zdecydowanie nie należy z niego rezygnować, szczególnie, gdy posiada się nowy i drogi samochód.

  • Suma ubezpieczenia

Wysokość sumy ubezpieczenia, jaka została zapisana w umowie AC jest jej bardzo ważnym elementem. Powinna ona odpowiadać faktycznej wartości objętego ochroną pojazdu. Warto również sprawdzić, czy wartość auta jest gwarantowana przez cały okres obowiązywania umowy, czy maleje z każdym miesiącem. Części ubezpieczycieli pomniejsza sumę ubezpieczenia o wartość już wypłaconego odszkodowania, warto na to zwrócić uwagę.

  • Wariant ochrony przy naprawie auta

W ramach AC rozróżniamy kilka rodzajów ubezpieczenia w zależności od metody likwidacji szkód częściowych. Warunki naprawy samochodu trzeba określić już w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. Zazwyczaj właściciel pojazdu może wybrać pomiędzy kosztorysową a serwisową likwidacją szkody. Pierwsza z metod oznacza wypłatę gotówki, a naprawę dokonuje właściciel auta we własnym zakresie. Wariant serwisowy oznacza naprawę w autoryzowanym serwisie, bez udziału posiadacza pojazdu. Warto również sprawdzić, czy ubezpieczyciel gwarantuje użycie oryginalnych części przy naprawie.

  • Wysokość szkody i udziały własne

Wybierając AC trzeba sprawdzić, czy ubezpieczyciel zawsze wypłaci całe odszkodowanie, czy ewentualnie umowa zawiera zapis o wyłączeniu odpowiedzialności. Może to dotyczyć sytuacji, gdy wartość szkody nie przekracza pewnej kwoty (franszyza integralna). Warto również zweryfikować zapis o udziale własnym w szkodzie. W tym przypadku posiadacz auta zobowiązuje się pokryć część wartości szkody (odszkodowanie bywa pomniejszone o stałą kwotę np. 300 zł lub procent wartości szkody np. 10%).

Aby w momencie szkody nie spotkać się z niemiłą niespodzianką należy zapoznać się z listą wyłączeń odpowiedzialności, czyli sytuacji nie objętych ochroną ubezpieczenia.

Co z ubezpieczeniem AC po sprzedaży samochodu?

Wielu kierowców zastanawia się, co w przypadku sprzedaży auta – czy ubezpieczenie AC przechodzi na kupującego, tak jak to jest w przypadku OC. Wręcz przeciwnie. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia, jakim jest autocasco, sprzedający nie ma obowiązku przekazywać polisy. Sprzedając auto można więc wypowiedzieć umowę i odzyskać pieniądze za niewykorzystanej okres.